dimg/yazi/22291238872078431238Adsız.jpg

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021.

Yivsiz av tüfeği nedir? Bu tüfekler için ruhsat gerekir mi? Yivsiz av tüfeği kimlere ve nasıl devir edilir? Bu soruların cevabına geçmeden önce yivsiz av tüfeğinin tanımına bakıp ilgili mevzuatı inceleyelim.

Yivsiz av tüfeği nedir: 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yivsiz av tüfeği; "Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler" şeklinde tanımlanmıştır.

Yivsiz av tüfekleri ruhsata tabi midir: Yivsiz av tüfekleri 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile bu Kanun’a istinaden çıkarılan 2521 sayılı Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılır. Dolayısıyla yivsiz av tüfekleri ruhsata tabidir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için gerekli şartlar nelerdir: Yivsiz av tüfeklerinin 2521 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ruhsatlandırılması gerektiğini belirtmiştik. Peki yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Bu soruların cevabı için 2521 Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekiyor. Buna göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- Şahsın durumu 2521 Sayılı Yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen engel hallere girmeyecek (14.maddedeki engel haller aşağıda belirtilecektir),

- 18 yaşını doldurmuş olacak,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayacak,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayacak.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almaya engel haller (14.Madde):

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere ruhsat verilmez.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

c) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Yivsiz av tüfeği ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu (Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından),

3) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

4) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi harç makbuzu,

5) Biometrik fotoğraf.

Yivsiz av tüfeği kimlere devir edilebilir: 2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini sadece yivsiz tüfek ruhsatnamesi olan kişilere satabilir ya da hibe yoluyla devredebilirler. Yani yivsiz av tüfekleri, yivsiz tüfek ruhsatnamesi bulunan ya da ruhsat alabilecek kişilere devir edilebilir. Yukarıda kimlerin yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabileceği belirtilmiştir. Tüfeğin devir edilebilmesi için av tüfeğini devir almak isteyen kişinin ruhsatının olması ya da ruhsat almaya engel halinin olmaması ve istenen belgelerle ikametinin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne/İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekir.

Yivsiz av tüfeği devri için yapılması gereken nedir: Av tüfeğini devir almak isteyen kişi eğer daha önceden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almışsa ikametinin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne/İlçe Jandarma Komutanlığına tüfeği devir edecek kişi ile birlikte giderek müracaatını yapar ve devir işlemi orada gerçekleştirilir.

Devir almak isteyen kişi daha önceden ruhsat almamış ise ilk önce yukarıda belirtilen belgeleri hazırlar. Daha sonra ikametinin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne/İlçe Jandarma Komutanlığına tüfeği devir edecek kişi ile birlikte giderek müracaatını yapar. Tüfeği devir alacak olan kişinin yivsiz tüfek ruhsatnamesi almasına engel halinin olmadığı anlaşılırsa devir işlemi yapılır. Emniyet Müdürlüğüne/Jandarma Komutanlığına müracaat etmeden devir işlemi olmaz.

Usulüne uygun yapılan devir işleminden itibaren en geç bir ay içinde tüfeği devir eden kişi ruhsat aldığı birime başvurarak tüfeğin ruhsatından düşümünü yaptırmak zorundadır.

SONUÇ: Yivsiz tüfek ruhsatnamesinde kayıtlı tüfekler yivsiz tüfek ruhsatnamesi olan kişilere ya da yivsiz tüfek ruhsatnamesi almasına engel durumu olmayanlara devir edilebilir. Devir işlemi mutlaka devir alacak kişinin ikametinin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü/İlçe Jandarma Komutanlığında yapılır. 

Son Söz: Sorularınızı alt bölümde bulunan yorum kısmına ya da menü kısmının "İletişim" bölümünde açılacak sayfaya yazabilirsiniz.  

Ergün Kösem 2021-11-15 21:53:14

Muhammet bey merhaba, siz Rize'de ikamet ediyorsanız oradan başvuru yapmışsınızdır. Erzurum'da bulunan silahı alıp gelebilmeniz için Rize Emniyetinden size Silah Nakil Belgesi verilmiş olması gerekirdi. O belgeyle gidip silahı getirebilirdiniz.

Muhammet Öztürk 2021-11-15 21:32:43

Mrh Muammer bey .Kayıtlı olduğum il Rize ,Erzurum ilinden bir silah devri için bağlı olduğum emniyet müdürlüğüne yola çıkmadan önce aradım .Erzurum ilinden bir silah alacağım, yapmam gereken nedir, sorusunda yani evrak veya yapmam gerekenler nelerdir sordum.Erzurum emniyet müdürlüğüne müracaat yapıp devir eden ve devir alan ruhsatlar oldumu devir işlemi yapılır ve silahı alıp gelebilirsiniz söylendi.Bu bilgiler doğrultusunda işimi gucumu bırakıp 600 km yol yaptım erzurum emniyeti devri yapmadı iller arası yapılması gereken evraklar izinler var.Sonuc itibariyle yaşadığım sinir kirizi ve yolun yorgunluğu ve masrafı ayrı.Simdi yüksek müsadenizle sorarım burda benim suçum ne.Bilgi aldığım danistigim emniyette sorumlu ruhsat bölümündeki memur arkadaş bu yapılan yanlışlık doğrultusunda ben ne yapayım nereye suç duyurusunda bulunayım.Ve ikincisi bu üzücü taplo sonucu Erzurum emniyetinden yaşamış olduğum hakllsizlik karşısında memur arakadas telefi yapabilirmiydi silahı alıp Rize'de işlemine devam yapmam için bir çözüm yaratabilirmiydi.saygilarimla .

Ergün Kösem 2021-10-31 17:37:13

İlhan bey merhaba, eski ruhsatınızı 2023 yılı mart ayına kadar yeni nesil ruhsatla değiştirmeniz yani ruhsatı yeniletmeniz gerekiyor. Ama o tarihten önce tüfek ruhsatı almasına engel hali olmayan birine de devredebilirsiniz. Devir işlemleri yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

ilhan ersoy 2021-10-31 17:01:06

Sanırım 1996 yılıydı. bir tüfek alıp ruhsat çıkarttım. 1 sezon ava çıktım sonra çıkmadım. tüfek hala duruyor ve ruhsat yenilemesi yapmadım. sorun yaşamamak için ne yapmalıyım? Tüfeği satacak olsam ne yapmalıyım. Teşekkürler...

Ergün Kösem 2021-10-22 16:22:17

Demir bey merhaba, yivsiz av tüfeğini birinden devir alacaksanız eğer şu şekilde hareket edin. Önce hazırlanması gereken evrakları tamamlayın. Sonra ikametinizin bağlı bulunduğu emniyet müdürlüğüne devir edecek olan kişiyle gideceksiniz. Giderken tüfeği de götürün. Orada devir tutanağı tanzim edecekler. Tüfeği devir eden kişi sadece dilekçe yazacak.

DEMİR DEMİR 2021-10-22 15:23:36

Merhaba, Tüfek devir alırken eğer devir eden ile devir alan kişi aynı ilçede ise yine satın almada istenilen evraklar gerekli mi ?

Ergün Kösem 2021-10-17 01:06:49

Ali bey merhaba, sizin ikamet ettiğiniz yer nereye bağlı ise oraya başvuracaksınız. Dedenizin dosyasının bulunduğu yer kafanızı karıştırmasın. Siz jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet ediyorsanız ikametinizin bağlı bulunduğu ilçe jandarma komutanlığına müracaat edeceksiniz.

Ali çetinkaya 2021-10-16 18:57:42

Merhaba dedemin yivsiz av tüfeğini devralmak istiyorum devir alacağım silahın dosyası ilçe emniyet müdürlüğünde benim silah ruhsatım ise ilçe jandarma komutanlığında devir işlemi için hangisine başvurmam gerekiyor

Ergün Kösem 2021-10-12 19:07:07

Zekeriya bey merhaba, noterden vekalet verirse vekalet verdiği kişiyle devir işlemini yaparsınız. Ama noterden vekalet verirken vekaletnameye tüfeğin markası, çapı, seri numarasını yazdırsın.

Zekeriya Geldi 2021-10-12 18:11:19

Ben Sakarya ilinde ikamet ediyorum ikinci el yivsiz av tüfeği devir alacağım devir almak istediğim tüfeğin sahibi Aydın ilinde ikamet ediyor benim ikamet ettiğim ilçede arkadasima vekâlet gönderse eevir işleminde sorun çıkarmı

Ergün Kösem 2021-10-10 23:15:05

Ergün bey merhaba, tüfeği devredecek kişinin ruhsatlı tüfeği zaten sistemde kayıtlıdır.

Ergün sezgin 2021-10-10 22:27:38

Merhaba ruhsat devir alacağım kişi ruhsatı kaybettiyse devirde sorun olurmu yani sistemde gözükürmü seri numarasından?

Ergün Kösem 2021-09-27 07:34:30

Ahmet Kenan bey bu tüfekleri siz alacaksanız yani kendi adınıza ruhsatlandıracaksanız diğer mirasçılar noterden sizin lehinize feragatname vermelidir. Feragat belgesinde tüfeklerin markası, çapı, seri numarasını belirtsinler. Siz de ikamet ettiğiniz yerden müracaat edin.

AHMET KENAN 2021-09-26 23:07:54

Babam vefat etti 2 adet tüfegi var noterden kardeşlerimden vekalet alıp başka şehirde tüfekleri üstume alabilirmiyim.

Ergün Kösem 2021-08-17 22:22:08

Can bey arkadaşınız ruhsat süresi dolsa da ruhsatını yeniletmeden tüfeği size devir edebilir. Yani devir için ruhsat yeniletmek zorunda değil.

Can Güneş 2021-08-17 21:45:45

Merhaba arkadaşımdan av tüfeği devir almak istiyorum fakat onun ruhsat süresi dolmuş devir işlemi yapılabilmesi için tek ruhsat yenilemesi gerekecekmi

Ergün Kösem 2021-08-02 00:31:17

Hakan bey merhaba, tüfeği devir edecek olan kişi sizin ikamet ettiğiniz yerde bulunan bir kişiye noterden vekalet verirse devir işlemini yaparsınız. Aksi takdirde kendisi Kırşehir'e gelmek zorunda kalır. İşlemler sizin ikamet ettiğiniz yerde (polis sorumluluk bölgesinde ikamet ediyorsanız İlçe Emniyet Müdürlüğünde, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet ediyorsanız İlçe Jandarma Komutanlığında) yapılacak.

Hakan KARADAVUT 2021-08-01 22:47:34

Hocam Bursa'dan bir arkadaştan av tüfeği almak istiyorum fakat ben Kırşehir'de ikamet ediyorum. Şimdi ben bu işlemi nasıl yapmam gerekiyor. Vekalet işini nasıl yapabilirim. Arkadasi tanımıyorum.

Ergün Kösem 2021-06-11 23:41:01

Hakan bey merhaba, yivsiz tüfek devir işlemi tüfeği devir alacak olan kişinin ikamet ettiği yerde yapılır. Siz yukarıda belirtilen evrakları hazırlayın. Babanız İstanbul'a gelebilecekse beraber ikametinizin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip devir işlemi tamamlanır. Giderken tüfeği de götüreceksiniz ve babanız sadece ruhsat ile dilekçe götürecek. Diğer evrakları siz hazırlayacaksınız. Eğer babanız İstanbul'a gelemiyorsa noterden birine vekalet verecek ve siz o şahısla İlçe Emniyet Müdürlüğüne gideceksiniz.

Hakan Demir 2021-06-11 23:04:09

Merhaba, babamın tüfeğini devr almak istiyorum fakat ben İstanbul da ikamet ediyorum babam ise Siirt’te ikamet etmekte. Nasıl bir yol izlemem gerekir. Teşekkürler.

Ergün Kösem 2021-06-07 13:38:31

Muammer bey merhaba, siz tüfeği devir alacak olduğunuz için hazırlanması gereken evrakları siz hazırlayacaksanız. Babanızın bir evrak hazırlamasına gerek yok. Yukarıda yazılı olan evrakları siz hazırlayın sonra o evrakları, tüfeği ve babanızı alarak sizin ikametinizin bağlı bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğüne gidip müracaatınızı yapın. Orada devir dilekçesi dolduracaksınız ve devir işlemi orada yapılacak. Notere gitmeyeceksiniz. Yani babanız sadece ilçe emniyet müdürlüğüne gitmiş olacak. Eğer babanızı götüremeyecekseniz noterden bir başkasına vekalet vermesi gerekir. O zaman da notere gitmesi gerekecek. Yani her halükarda ya ilçe emniyet müdürlüğüne ya da notere gitmesi lazım. Noterden vekalet verse masraf olacak. O yüzden bence siz evrakları hazırlayın ve ilçe emniyet müdürlüğüne gidip devri tamamlayın.

Muammer Özkan 2021-06-07 11:30:51

Babam yivsiz otomatik av tüfeğini bana hibe edecek ama yaşlı yürümekte zorluk çekiyor dolayısıyla dolaşıp bu işi halledmemiz zor kolayca bu işi nasıl halledebilirim şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar...


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı