dimg/yazi/20897281182683520787Adsız.jpg

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021.

Yivsiz av tüfeği nedir? Bu tüfekler için ruhsat gerekir mi? Yivsiz av tüfeği ruhsatı için sağlık raporu nereden alınmalıdır? Bu soruların cevabına geçmeden önce yivsiz av tüfeğinin tanımına bakıp ilgili mevzuatı inceleyelim.

Yivsiz av tüfeği nedir: 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yivsiz av tüfeği; "Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler" şeklinde tanımlanmıştır.

Yivsiz av tüfekleri ruhsata tabi midir: Yivsiz av tüfekleri 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile bu Kanun’a istinaden çıkarılan 2521 sayılı Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılır. Dolayısıyla yivsiz av tüfekleri ruhsata tabidir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için gerekli şartlar nelerdir: Yivsiz av tüfeklerinin 2521 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ruhsatlandırılması gerektiğini belirtmiştik. Peki yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Ya da kimler yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilir?

Bu soruların cevabı için 2521 Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekiyor. Buna göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- Şahsın durumu 2521 Sayılı Yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen engel hallere girmeyecek (14.maddedeki engel haller aşağıda belirtilecektir),

- 18 yaşını doldurmuş olacak,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayacak,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayacak.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almaya engel haller (14.Madde):

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere ruhsat verilmez.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

c) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak için nereye başvurulur: 18 yaşını bitiren ve yukarıda belirtilen şartlara haiz şahıslar istenen belgeleri hazırlayarak ikamet ettikleri mahallin kolluk kuvvetine müracaat ederler. Polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına başvurduktan sonra ruhsat almaya engel durumları olmayanlara yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Yivsiz av tüfeği ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu (Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından),

3) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

4) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi harç makbuzu (2021 yılı harcı 58,90 TL olup, harç Vergi Dairesine yatırılır),

5) Biometrik fotoğraf.

Görüldüğü üzere akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanların yivsiz tüfek ruhsatnamesi alamayacağı açıktır. Peki sağlık raporu için nereye başvurulmalıdır?

Yivsiz av tüfeği sağlık raporu nereden alınmalıdır: İlgili yönetmeliğe göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyen kişilerin diğer belgelerle birlikte silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporunu da ibraz etmesi zorunludur. Tabanca bulundurma ve taşıma ruhsatları için tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınması zorunlu iken yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyen kişilerin Sağlık Ocağından veya Aile Hekimliğinden alacakları rapor yeterlidir. Alınacak raporda “silah taşımasına engel hali yoktur” ibaresi bulunmalıdır. Ancak aile hekimlerinin rapor vermekten imtina etmesi ya da hastaneye sevk etmesi halinde tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

SONUÇ: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyen kişilerin Sağlık Ocağından veya Aile Hekimliğinden alacakları rapor yeterlidir. Ancak aile hekimlerinin rapor vermekten imtina etmesi ya da hastaneye sevk etmesi halinde tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

Son Söz: Sorularınızı alt bölümde bulunan yorum kısmına ya da menü kısmının "İletişim" bölümünde açılacak sayfaya yazabilirsiniz.  

Ergün Kösem 2021-11-23 17:58:59

Bahtiyar bey merhaba, önceden yivsiz tüfek ruhsatını illa da yeniletmek zorunda değildiniz. Ancak yivsiz tüfek ruhsatları ehliyet gibi, yeni kimlik kartı gibi tasarlandığı için eskiden elinde sarı renkli yivsiz tüfek ruhsatı olanların en geç Mart 2023'e kadar değiştirmeleri isteniyor. O yüzden eski ruhsatınızı yeniletmeniz gerekiyor.

Bahtiyar Degirmencioglu 2021-11-23 16:11:51

Merhabalar.Ben 2016 yılında yivsiz silah ruhsatı almıştım. Şimdi yenilenmesi gerekiyor.Bulunduğum Sağlık ocağı Doktoruma rapor icin basvurdum 65 yas uzeri olanlara biz veremiyorum öncelikle Nöroloji veye psikiyatri bölümünden yani devlet hastanesinden rapor almam için sevk etti.Ama devlet hastanesine gittiğimde önce randevu almam sonra vezneye ne kadar bilmiyorum ama rapor icin ücretini yatırmam gerektiğini söylediler. Telefondan MHRS randevu almak istedim ne mümkün 182 yi aradım oradan tık yok.Be kardeşim vatandaşı soymak için bu tür uğraşlar gerek varmı. Ben 67 yaşındayım şükür nörolojik bir rahatsızlığı yok.Tüfeği beş yıl önce aldım bugüne kadar sırf denemek için iki mermi attım. Evimin gizli bir yerinde kilifinda duruyor.Vatandaşı bu kadar uğraştım niye.Sadece bu rapor yetiyormuki daha nerelere gidecez.Yazık bu vatandaşa. Sorum şu.Ruhsatimi yenilemesem bir sıkıntı olurmu.Başlamışken sürücü belgemide değiştirelim istedim.Onun içinde üç ayrı doktordan rapor istendi bu né demek üç ayrı yere para yatırılacak demek Günahtır Şükür gecmisimizdede mani engel bir durum yok ama maaşı var.Saygilar sunuyorum

Ergün Kösem 2021-10-27 22:52:19

Şeyhmus bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatı için aile hekimliğinden rapor almanız yeterlidir ancak aile hekimliği hastaneye sevk ettiyse tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor almanız gerekiyor.

Şeyhmus yılmaz 2021-10-27 21:30:37

Merhabalar yivsiz av tüfeği almak istiyorum karakola gitim liste verdi sağlık ocağına gitim hastaneye sevk etti sağlık raporunu almak için nerden randevu almam gerekiyor bilen varmı

Ergün Kösem 2021-09-04 00:07:36

Rica ederim iyi akşamlar.

Dündar Hikmet Erol 2021-09-03 23:47:29

Teşekkür ederim sözlü olarak sormuştum memur arkadaşlar beni salladılar galiba dediğiniz gibi dilekçe ile başvurayım

Ergün Kösem 2021-09-03 23:14:23

Dündar bey bahsettiğiniz suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı yok ise yani kovuşturma devam ediyor ise yivsiz tüfek ruhsatı alabilirsiniz. Ancak kovuşturma sonunda mahkumiyet kararı çıkarsa karara bakılıp ruhsatınız iptal edilebilir. Eğer tabanca ruhsatı almak isteseydiniz bu suçlardan dolayı kovuşturma devam ederken ruhsat alamazdınız. Yivsiz tüfek ruhsatında kesinleşmiş karar aranır. 2521 sayılı yönetmeliğin 14. maddesine bakın. Belki başka bir engel durumunuz vardır. Onu bilemem. Dilekçe ile başvurun.

Dündar Hikmet Erol 2021-09-03 22:59:10

İyi akşamlar daha önce size sormuştum ve siz bana cevap vermiştiniz. Resmi evrakta sahtecilik ve gümrük kaçakçılık suçlaması ile devam eden mahkemem var yivsiz tüfek ruhsatı alabilirim diye bilgi almıştım sizden Emniyet teki silah ruhsattaki görevli arkadaşlar bu suçlardan dolayı devam eden mahkemen olduğu için ruhsat alamazsın dediler beni başından mı savdı bu polis arkadaşlar kânun ile ilgili bilgi verebilirmisiniz

Ergün Kösem 2021-04-24 01:02:22

Recep bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatı için sağlık raporunu aile hekimliğinden almanız yeterli. Aile hekimliğine başvurun.

Recep 2021-04-23 23:45:32

merhaba yivsiz av tüfeği almak iştiyorum ama engeliyim yürüyemiyorum sağlık raporu verirlermi

Ergün Kösem 2021-03-30 17:00:05

Satılmış bey merhaba, psikiyatri ücretini bilmiyorum. Size orada tüfek ruhsatını ne için almak istediğinizi sorarlar. Siz de hangi amaçla almak istiyorsanız onu söyleyin. Yani avcı iseniz avcıyım, o yüzden ruhsat alıyorum dersiniz, ya da gerekçeniz ne ise onu söyleyin.

Satılmış 2021-03-30 16:44:16

Sağlık ocağı psikiyatri pol. Sevk etti sadece ve ücretli giriş yapacağımı belirtti ücreti ne olur ve hiç bir şekilde sağlık problemim yok vermemek için bir rahatsızlık ararlarmı ne gibi sorunla karşılaşırım ?

Ergün Kösem 2021-02-26 12:29:19

Hüseyin bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatnamesi için aile hekimliğinden ya da sağlık ocağından rapor yeterlidir. Ancak bazı aile hekimleri veya sağlık ocağı doktorları insanları hastaneye yönlendiriyor. Bu durumda da yapılacak bir şey maalesef yok. Ayrıca ruhsat için üst yaş sınırı yoktur. 68 yaşında olsanız da eğer rapor alırsanız sıkıntı olmaz. Saygılarımla.

HÜSEYİN UZN 2021-02-26 12:19:59

av tüfeği ruhsatımı yenilemem için aile hekimi rapor vermiyor sağlık kurulu raporu olması gerekiyormuş ayrıca 68 yaşındayım ruhsat için yaşta üst sınır var mıdır iyi çalışmalar

Ergün Kösem 2021-01-23 14:20:48

Lütfullah bey anladığım kadarıyla sağlık raporu için para yatırdınız. Paranızı geri alıp alamayacağınızı rapor için başvurduğunuz yere sormalısınız.

Lutfullah demirel 2021-01-22 16:34:18

250 lira yatırdım ama işimi yaptiramadim paramı geri alabilir miyim

Lutfullah demirel 2021-01-22 16:33:57

250 lira yatırdım ama işimi yaptiramadim paramı geri alabilir miyim

Ergün Kösem 2021-01-20 17:33:50

Ahmet bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatnamesi için Aile hekimliğinden ya da sağlık ocağından alacağınız rapor yeterlidir. Ama hastaneden neden 2 kayıt açıldı bilmiyorum. Silah ruhsatı için tek rapor yeterli. Yani bulundurma için ayrı taşıma için ayrı rapora gerek yok.

Ahmet uslu 2021-01-20 15:02:23

Yivsiz av tüfeği için sağlık kurulu benden bulundurma için ayrı kayıt açıp 250 TL ödem istedi ve taşıma için ayreten kayıt ve 250 TL istedi bulundurma ve taşıma bir seferde alınmıyor mu?

Ergün Kösem 2020-10-04 02:13:36

Av tüfeği ruhsatı alıyormusunuz derken?

Şahin 2020-10-04 00:46:43

Siz av tüfeği ruhsatı alıyormusunuz

Ergün Kösem 2020-09-18 13:46:26

İlyas bey merhaba, sorunuzu anlayamadım. Nasıl yardımcı olabiliriz.

İlyas keskin 2020-09-18 12:30:01

Sağlık raporum


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı