dimg/yazi/22285292002868624746IMG_20210113_171906.jpg

Güncelleme tarihi: 03 Eylül 2021.

Yivsiz av tüfeği nedir? Bu tüfekler için ruhsat gerekir mi? Yivsiz av tüfeği ruhsatı süre sonunda nasıl yenilenir? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. 

Yivsiz av tüfeği nedir: 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yivsiz av tüfeği; "Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler" şeklinde tanımlanmıştır.

Yivsiz av tüfekleri ruhsata tabi midir: Yivsiz av tüfekleri 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile bu Kanun’a istinaden çıkarılan 2521 sayılı Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılır. Dolayısıyla yivsiz av tüfekleri ruhsata tabidir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için gerekli şartlar nelerdir: Yivsiz av tüfeklerinin 2521 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ruhsatlandırılması gerektiğini belirtmiştik. Peki yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Bu soruların cevabı için 2521 Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekiyor. Buna göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- Şahsın durumu 2521 Sayılı Yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen engel hallere girmeyecek (14.maddedeki engel haller aşağıda belirtilecektir),

- 18 yaşını doldurmuş olacak,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayacak,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayacak.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almaya engel haller (14.Madde):

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere ruhsat verilmez.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

c) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesini yenilemek için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

3) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harç makbuzu (2021 yılı harcı 58,90 TL),

4) Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu (Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından),

5) Eski ruhsat,

6) Eski ruhsatta kayıtlı tüfek ya da tüfekler,

7) Biometrik fotoğraf.

Ruhsat kart ücreti ne kadar: Silah ruhsatları için Ziraat Bankası şubelerine kart ücreti yatırmak gerekiyor. 2021 yılında kart ücreti 60 TL'dir. Bazı vatandaşlar "kart ücretini ilk başta yatırıp ruhsat müracaatına giderken dekontu götürelim mi?" diye soruyor. Öyle yapabilirsiniz ama bir aksilik olur da ruhsat alamayacak olursanız kart ücretini geri alamayabilir ya da almak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden önce ruhsat için müracaat etmeniz, ruhsat almanıza engel bir durumun olmadığını öğrendikten sonra kart ücretini yatırmanız daha uygun olabilir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatını yeniletmek için nereye başvurulur: Yivsiz tüfek ruhsatnamesini yeniletmek isteyen şahıslar ikametinin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne/İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederler. Polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir.

Süresi geçtikten sonra da ruhsat yenilenir mi: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahibi şahıslar ruhsat süresi bitmeden müracaat ederek yivsiz tüfek ruhsatnamesini yeniletebilecekleri gibi ruhsat süresi geçtikten sonra da ruhsatını yeniletebilir.

Burada önemli bir hususu belirtmekte fayda var. Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri eskiden sarı renkli idi. Ancak şu anda yazımızın üst bölümünde bulunan resimdeki yeni nesil ruhsatlar verilmektedir. İçişleri Bakanlığının Şubat 2021'de yayımladığı genelge ile ellerinde sarı renkli yivsiz tüfek ruhsatnamesi bulunan şahısların ruhsatlarını yeni nesil ruhsatlarla değiştirmeleri gerektiği bildirilmiş ve Mart 2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Yani ellerinde sarı renkli yivsiz tüfek ruhsatnamesi bulunan şahıslar ruhsat aldıkları yere başvurarak eski ruhsatlarını Mart 2023 tarihine kadar yeni nesil ruhsatlarla değiştireceklerdir. Bu ayrıntıya dikkat edin.

Ruhsat yenilenmezse tüfekler taşınabilir mi: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi bulunan şahıslar süre bitiminde yivsiz tüfek ruhsatnamesini yeniletmezse ruhsatında kayıtlı yivsiz av tüfeklerini meskeninde bulundurabilirler, ancak taşıyamazlar.

SONUÇ: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahibi şahıslar ruhsat süresi bitmeden müracaat ederek yivsiz tüfek ruhsatnamesini yeniletebilecekleri gibi ruhsat süresi geçtikten sonra da ruhsatını yeniletebilir. Ruhsat yenileme işlemi için ikametin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne/İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilmelidir.

Ancak yukarıda da izah ettiğimiz üzere ellerinde sarı renkli eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamesi olan şahıslar en geç Mart 2023 tarihine kadar ruhsat aldıkları yere başvurarak yeni nesil yivsiz tüfek ruhsatnamesi ile değiştireceklerdir. Yeni nesil yivsiz tüfek ruhsatnamesi yazımızın üst bölümünde bulunan resimdeki gibidir.

Son Söz: Sorularınızı alt bölümde bulunan yorum kısmına ya da menü kısmının "İletişim" bölümünde açılacak sayfaya yazabilirsiniz.  

Ergün Kösem 2021-10-15 12:23:20

Erol bey merhaba, eski tip sarı renkli yivsiz tüfek ruhsatı 2023 yılı Mart ayına kadar yeni nesil ruhsat olarak yenilenmeli.

erol kaptan 2021-10-15 11:50:10

Hocam eski tip yivsiz tüfek ruhsatımı hangi tarihe kadar değiştirmem lazım.

Ergün Kösem 2021-10-09 17:59:04

Kadir bey teşekkür ederim. Sağolun.

Kadir Saydam 2021-10-09 17:19:39

Hocam emeğinize sağlık çok faydali

Ergün Kösem 2021-05-28 23:35:40

Serhat bey çok teşekkür ederim. Sağolun.

Serhat Orhan 2021-05-28 21:31:29

Hocam site çok iyi bilgileriniz için çok teşekkür ederim

Ergün Kösem 2021-05-28 13:49:16

Arif bey merhaba, eski ruhsatınızın geçerlilik süresi bahsettiğiniz tarih miydi? Eğer öyleyse normal, hata yoktur. eski ruhsatınızın geçerlilik süresi dolmuşmuydu onu bir araştırın. Eğer eski ruhsatınızın süresi dolup da yenileme yaptıysanız o tarih o zaman hatalı.

Arid inan 2021-05-28 11:26:17

Ben yeni tip yivsi ruhsatını bugün teslim aldim size sorum su ön yüzdeki geçerlilik suresi 02/11/2020 yaziyor. Daha gelmeden süresi dolmuş şekilde geldi sanırım bir yalnışlık söz konusumudur

Ergün Kösem 2021-05-25 08:53:13

Teşekkürler Hasan bey sağolun.

hasan erdem 2021-05-24 23:32:14

Ergün Kösem, Hızlı dönüşünüz ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.

Ergün Kösem 2021-05-24 22:00:28

Hasan bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatı almak veya mevcut ruhsatınızı yeniletmek için Mernis kayıtlarındaki adresinizin bağlı olduğu Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekiyor. Yani ikametiniz İstanbul'da ise ancak ordan başvurabilirsiniz. Birincisi bu. Diğer sorunuza gelince tabanca ruhsatlarında ruhsat bitiş tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ruhsat için müracaat etmeniz gerekirken yivsiz tüfek ruhsatlarında böyle bir zorunluluk yoktur. Ne zaman isterseniz ruhsatı o zaman yenileyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey, ruhsatın geçerlilik süresi bittiği zaman tüfeği taşıyamaz, sadece evde bulundurabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum, 2023 yılı Mart ayına kadar yivsiz tüfek ruhsatınızı geçmişe yönelik bir ceza ödemeden yeniletebilirsiniz. Saygılarımla.

hasan erdem 2021-05-24 19:26:53

Merhabalar, gelecek ay yivsiz tüfeğimin ruhsatı doluyor, ikametgahım istanbulda ancak 3 ay yazlıkta olacağım, sorum şu; yazlık benim üstüme değil (ikametgahı oraya aldırmam sıkıntılı) ama orada olacağım için oranın ilçe emniyetine gidip dilekçe verebilirmiyim yoksa süresi geçmesi pahasına istanbula geri dönüşü mü beklemeliyim ? Teşekkürler

Ergün Kösem 2021-05-24 18:32:29

Aydın bey hayırlı olsun, kazasız belasız inşallah.

aydın 2021-05-24 18:08:42

arkadaslar an itibari ile (24.05.2021 ) basvurumu yaptım sırasıyla asagıdakı adımları atarak ılerledım ve hıcbır sıkıntı olmadı 1: saglık raporu ( baglı oldugum aıle hekımımden aldım ) 2:(GİB) yanı gelir idaresi baskanliğinin internet sayfasından vergi yoktur borcu talebını yaptım bu talep yogunluga gore uzun surebilir tavsıyem basvuru yapmadan once bu işlemi yapmanız ve daha sonra diger işlemleri yapmanızdır 3:ziraat bankasına harc bedelı olan 58,90 TL ve kart ücreti 60 tl yatırdım. her iki harcıda ziraat bankasından yatırabılıyorsunuz ayrıca vergı daıresıne gıdıp zaman harcamaya gerek yok .ve her ıkı makbuzlarını mutlaka dosyaya koymayı unutmayın 4:edevlet uzerınden sabıka kaydı cıkarmak ( aynı gun yaparsanız daha saglam olur ) bilgisayar kullanmayan arkadaslar telefonlarına ındırım guvenılır bır yerden cıktısını alabılırler 5:basvuru dılekcemı yazdım ama emnıyet mudurlugunden memur arkadas basvurum sırasında o dılekceyı degıstırdı cunku basvuru formumun alt kısmına kımlıgımın on ve arka yuzunu fotokopi olarak cıkartıp yenı bır dılekce ımzalattı gererklı yardımları memur arkadaslar yapıyor 6: Resım :2 adet biyometrik ( PNG) formatında olması gereklı 7: emniyet basvurusu sırasında parmak izi alındı belgesı ( basvurunuz sırasında gorevlı memur arkadaslar tarafından farklı bır odada parmak iziniz dogrulanıp sıze verılıyor ve dosyaya eklenıyor 8: silah veya silahlarınız 9: Eski ruhsatınız bu sekılde basvurumu yaptım gorevlı memur dosyamı aldı sılahımı ve serı numarasını kontrol ettıkten sonra işlemlerimin bittiğini ve yenı ruhsatımın posta aracılıgı ıle adresıme gelecegını soyledı NOT: BU ARADA YENI RUHSATLARIMIZ KİMKİL KART SEKLINDE OLACAK HAYIRLI OLSUN BENCE BUYUK BIR SORUNDU DÜZELTİLDİĞİNE COK MEMNUN OLDUM

Ergün Kösem 2021-05-02 21:29:04

İsmail bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatınızı süre bitiminde yeniletmek zorunda değilsiniz ama eskiden verilen o sarı renkli ruhsatiarın 2023 yılı Mart ayına kadar yeni nesil kartla değiştirilmesi gerektiği için size ruhsatı yeniletin demişler. Geçmiş yıllar için herhangi bir vergi ödemeyeceksiniz. Yani yeniletmediğiniz yılların cezası yok. Yapmanız gereken şey, hazırlanması gereken evraklarla birlikte müracaat etmek. Hangi evrakların hazırlanması gerektiğini üst tarafta yazımızın içinde belirttim. Ruhsat yeniletmenin maliyeti yaklaşık 120 TL (58,90 TL harç ve 60 TL kart ücreti).

Ismail candemir 2021-05-02 20:57:36

1998 yılında yivsiz avsilahimin ruhsat süresi doldu ogunden buyana yeniletmedim ve şimdi jandarma ifadeye çağırdı ya silahı teslim edecen yada ruhsat cikartacan diyor geçen zaman içinde herhangi bir cezası varmı ne yapmamlazim tşk

Ergün Kösem 2021-04-30 14:43:08

Teşekkürler Özgür bey. Sağolun.

özgür çolak 2021-04-30 14:36:48

süper olmuş.

Ergün Kösem 2021-01-20 17:29:46

Gökhan Bey merhaba, daha 7 ayınız var. 10-15 gün kala müracaat etseniz daha doğru olur. Hatta süre bittikten sonra bile yenileyebilirsiniz.

Gökhan han 2021-01-20 13:49:14

Merhabalar adıma kayıtlı yivsiz av tüfeği ruhsatnamem var eylül 2021 de süresi doluyor. Bu ruhsat süresi tam olarak dolmadan şubat ayında tekrar yenileyebilirmiyim. Teşekkür ederim.

Ergün Kösem 2021-01-07 22:50:25

Alparslan bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatnameleri için Sağlık Ocağı ya da Aile Hekimliğinden alınacak rapor yeterlidir. Ancak Sağlık Ocağı veya Aile Hekimliğindeki doktorlar rapor vermekten imtina ederse ya da gerekli görürse sizi Devlet Hastanesine gönderebilirler. Yani demem o ki, alabiliyorsanız Sağlık Ocağı ya da Aile Hekimliği raporu yeterli ancak sizi hastaneye sevk etmişlerse yapılacak bir şey yok.

Alparslan 2021-01-07 21:25:38

Yivsiz av tüfeği tezkerem doldu sağlık ocağına gittim beni hastaneye yolladı yeni yönetmelik bu şekilde diyor bu konuda bilginiz var mı?

Ergün Kösem 2020-12-21 10:41:41

Necdet bey merhaba, Covid-19 tedbirleri kapsamında silah ruhsatını yeniletecek olanlardan sağlık kurulu raporu istenmiyor. Eski dosyasındaki sağlık kurulu raporu geçerli kabul ediliyor. Ancak Covid-19 tedbirleri normale dönünce sağlık raporu alıp ruhsat aldığınız yere vereceksiniz. Daha önce silah ruhsatı olmayıp ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar ise müracaat etmeden önce sağlık raporunu alıp öyle müracaat edecekler. Ama silah ruhsatını yeniletecek olanlar şu an sağlık raporu almayacak.

Necdet 2020-12-21 00:14:37

Pandemi den dolayı tabanca vizesini yenilemek için sağlık raporu istenmiyor deniliyor aydınlatırmısınız.

Ergün Kösem 2020-11-29 12:24:19

Mustafa bey babanızın ruhsatında kayıtlı olup babanızın daha önce sattığını beyan ettiğiniz diğer 2 tüfeğin olmadığını ilçe emniyet müdürlüğü silah ve Patlayıcı Maddeler büro amirliğindeki görevlilere söylersiniz. Sizden bu hususta dilekçe alıp kayıp şerhi düşerler.

Ergün Kösem 2020-11-29 12:20:17

Mustafa bey merhaba, babanızın vefatından sonra veraset ilamı çıkarmışsınızdır. Sizden başka kaç mirasçı varsa onlar bu tüfek için kendi haklarından feragat ettiğine ve bu tüfeğin sizin adınıza ruhsata bağlanmasını istediklerine dair ya noterden belge çıkartsınlar ya da eğer aynı yerde ikamet ediyorsanız İlçe Emniyet Müdürlüğüne beraber gidin dilekçe versinler. Ama öncelikle siz vergi dairesine 54 lira harç yatırın, 4 fotoğraf hazırlayın, veraset ilamı ve varsa babanızın ruhsatını da alıp ikamet ettiğiniz ilçe emniyet müdürlüğüne babanızın tüfeğini de alıp gidin. Dediğim gibi müracaata giderken diğer mirasçıları da götürün. Diğer mirasçılar gelemeyecekse yukarıda da belirttiğim gibi noterden muvafakatname çıkartıp size göndersinler. Yapılacak işlemler bunlar.

Mustafa 2020-11-28 22:12:13

Merhabalar. 2012 senesinde babam vefat etti ve vergi dairesinden vergi düşümü yapıldı borcu yoktur kağıdımız var veraset ilamımız da bulunmakta. 1990 yılında alınmış 1995 yılına kadar geçerliliği olan bi ruhsat var üstüne 3 tane yivsiz av tüfeği kayıtlı bu silahlardan 2 si yok babam rahmetli olmadan önce satmış ama devir yapmamış silahlar ortada yok 1 tanesi evde duruyor bakımlı bi şekilde ama kullanmıyorum bende kamu personeliyim emniyette. Ben bende bulunan silahı üstüme almak istiyorum satılan 2 silahı bulma imkanım yok ne gibi bir yol izlemem lazım teşekkür ederim.

Ergün Kösem 2020-11-12 10:34:46

Ömer bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatnamesinin süresi sona erdiğinde tüfeğinizi taşıyamaz ve sadece evde bulundurabilirsiniz. Ruhsatınızı istediğiniz zaman yeniletebilirsiniz. Herhangi bir cezası yoktur.

Ömer 2020-11-11 22:53:27

Benim silahımın muayane süresi doldu. Herhangi bir cezası varmı?

Ergün Kösem 2020-10-30 13:23:33

Ekrem bey merhaba, mahkeme kararını görmeden bir şey söylemek yanlış olur. Dilerseniz kararı mail adresimize gönderin ona göre söyleyelim. Eksik ya da yanlış bilgi vermeyelim.

Ekrem 2020-10-29 20:30:51

Merhaba.2017 yılında iyi niyeti suistimal den 2000 tl ceza aldım bu yivsiz av tüfeği almama engel mi?

Ergün Kösem 2020-09-02 18:32:29

Mehmet bey merhaba, Yivsiz tüfek ruhsatnamenizi süre sonunda yeniletmek zorunda değilsiniz. Yeniletmezseniz ruhsatta kayıtlı tüfeğinizi evde bulundurmaya devam edebilirsiniz ama taşıyamazsınız. Ruhsatınızı yeniletmezseniz herhangi bir ceza ödemezsiniz. Daha sonra yeniletebilirsiniz.

Mehmet Kaya 2020-09-02 18:17:17

Yivsiz av yüreğimin taşıma ve buludurmalı ruhsat süresi dolunca,yeniletmesem ne olur.Bilenlerden açıklamada bulunmalarını rica ederim.

Ergün Kösem 2020-08-22 01:02:11

Fatih bey, Bu sayfada ruhsat yenileme işlemleri belirtilmiştir. Hazırlanması gereken evraklarla birlikte ikametinizin bağlı bulunduğu ilçe jandarma komutanlığına müracaat edin.

Fatih 2020-08-21 17:58:16

Yivsiz av tüfeğimin ruhsat süresi doldu jandarma bakıyor benim bölgeye ilk defa yenileme yapaçağim ne yapmam gerekiyor

Ergün Kösem 2020-07-21 13:18:33

Ali Ercan bey, aile hekimi rapor vermiyorsa tam teşekküllü devlet hastanesinden rapor almanız gerekiyor. Özel hastanelerden alınacak rapor kabul edilmiyor.

Ali Ercan ayvaz 2020-07-21 12:42:44

Aile hekimi sağlık raporunu veremem diyor özel hastahaneden alabilir miyim

Ergün Kösem 2020-05-30 20:37:51

Merhaba, Sizin eğer 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'den fazla borcunuz yok ise ve buna dair Vergi Dairesi Müdürlüğünden yazı alırsanız sorun kalmaz. Yani sizin borcunuz olmayacak, borcunuz varsa da en fazla 5.000 TL borcunuz olacak.

Kadir 2020-05-27 17:57:12

Av silah ruhsatımın günü bitti yenilemek için gerekli evraklarımı hazırladım ölen babamız adına borç çıktı maliyeden 3700tl araştırmama göre 6183yasada 5000tl üzeri vadesi geçmiş borcu yoktur alına biliyormu yasaya göre


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı