dimg/yazi/29711316362036828689Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 28 Eylül 2021.

Silah taşıma ruhsatı nedir? Taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir? Harç ne kadardır? Şirket müdürleri silah taşıma ruhsatı alabilir mi?  Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği gibi hususlar belirtilmiştir.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Silahla girilemeyecek yerler: 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesi nedir? Yani nerelere silahla girilemez. 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesini irdelediğimizde; duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde ateşli silahların taşınamayacağını görmekteyiz.

Silah taşıma ruhsatı kaç yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsat harcı ne kadar: Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 7.606 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.

Silah taşıma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Şirket müdürleri silah taşıma ruhsatı alabilir mi: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9.maddesi (h) bendini incelediğimizde; yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına diğer şartları da sağlamaları koşuluyla silah taşıma ruhsatı verilebileceğini görmekteyiz.

Peki 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9.maddesi (h) bendine göre silah taşıma ruhsatı alabilmek için en az ne kadar ciro yapmış olmak ya da en az ne kadar vergi ödemiş olmak gerekir?

2021 yılında cirodan silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için 2020 yılında en az 19.500.000 TL ciro yapılmış olması gerekmektedir. Ciro tutmuyorsa bu kez ödedikleri vergiye bakılır. 2020 yılı sonu itibariyle en az 310.000 TL kurumlar vergisi ya da en az 150.000 TL gelir vergisi ödeyenlere de silah taşıma ruhsatı verilebilir.

Ancak hemen şunu da belirtelim. Ciro ya da vergi miktarından silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için diğer şartların da sağlanması gerekiyor.

Bu şartlar;

- Durumlarının 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesinde belirtilen engel hallere girmemesi,

- 21 yaşını doldurmuş olmaları,

- Sağlık yönünden engel hallerinin olmaması,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,

- İşini bizzat ve fiilen yapıyor olmalarıdır.

İSTENEN BELGELER:

1) Dilekçe,

2) Yapılan işten vergi mükellefi olduğunu ve yıllık net satış tutarını (ciro) veya yıllık vergi tutarını gösterir Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısı (yazıda brüt satış tutarı değil, net satış tutarı belirtilecek),

3) Şahsın durumunu gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı (faaliyet şirket olarak yürütülüyorsa yönetici ve ortakları gösterir yazı),

4) Oda kayıt belgesi,

5) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

6) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

7) Silah taşıma ruhsatı için harç makbuzu,

8) Biometrik fotoğraf.

Ruhsat kart ücreti ne kadar: Silah ruhsatları için Ziraat Bankası şubelerine kart ücreti yatırmak gerekiyor. Bazı vatandaşlar "kart ücretini ilk başta yatırıp ruhsat müracaatına giderken dekontu götürelim mi?" diye soruyor. Öyle yapabilirsiniz ama bir aksilik olur da ruhsat alamayacak olursanız kart ücretini geri alamayabilir ya da almak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden önce ruhsat için müracaat etmeniz, ruhsat almanıza engel bir durumun olmadığını öğrendikten sonra 60 TL kart ücretini yatırmanız daha uygun olabilir.

SONUÇ: Anonim şirket dışında kalan diğer sermaye şirketlerinde yönetim kurulu bulunmadığı için, şirketin yönetim, temsil ve ilzamıyla görevlendirilen müdürüne silah taşıma ruhsatı verilebilir. Ancak kollektif ve adi komandit şirketler ise sermaye şirketi sayılmadığı için Yönetmeliğin 9.maddesi kapsamı dışında kalmaktadır. Yani bu şirketlerin müdürlerine silah taşıma ruhsatı verilmez.

Ergün Kösem 2021-08-20 09:27:07

Dursun bey merhaba, cirodan dolayı anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ancak silah taşıma ruhsatı alabilir. Yönetim kurulu başkanı veya üyesi olmayanlar taşıma ruhsatı alamaz. Yani yönetim kurulunda olmanız gerekir.

Dursun Buyuk 2021-08-20 05:03:20

Merhaba cirosu tutan anonim sirkette 3 sirket ortagi ve ayni bu kisilerden yonetim kurulu olusmakta ve hepsinde tasima ruhsati mevcut bende bu sirkette yonetim kurulunun aldigi karar ile temsile yetkili sifati ile calismaktayim yonetim kurulunda veya sirket ortakligim yok.Tasima ruhsati alabilir miyim?Tesekkurederim

Ergün Kösem 2021-03-18 18:09:43

Kudret bey merhaba, her ikisi de olur, fark etmez. Münferiden demek tek başına demektir. Müştereken dendiğinde de bir başkasıyla birlikte anlamına gelir. Önemli olan şirketin temsil ve ilzamıyla sorumlu olmasıdır.

kudret 2021-03-18 17:20:47

merhaba kolay gelsin şirketin müdürü ticaret sicil gazetesinde şirketin müdürü temsil ve ilzama yetkilidir müştereken temsile yetkilidir yazıyor münferiden mi olması gerekir yoksa müştereken olsa yeterli mi

Ergün Kösem 2021-03-01 11:39:59

Sezgin bey merhaba, limited şirket müdürü olduğunuz andan itibaren diğer şartlarınızın da tutması kaydıyla silah taşıma ruhsatı talebinde bulunabilirsiniz. Herhangi bir sürenin geçmesi gerekmiyor.

Sezgin 2021-03-01 06:44:27

Merhabalar. Limited şirket ortağıyım. Genel kurul kararıyla müdür seçildim. Taşıma ruhsatina başvurabilmek için belirli bir süre geçmesi gereklimi.

Ergün Kösem 2021-02-11 01:27:20

Murat bey merhaba, içişleri bakanlığının birleştirilmiş genelgesi var. Limited şirketlerde şirketin temsil ve ilzamıyla sorumlu müdürü ortak olmasa da silah taşıma ruhsatı alabilir. Genelge hükmüdür. Mail adresimize telefon numaranızı yazarsanız size dönüş yaparız. Mail adresimiz: uzmanruhsat@gmail.com

Murat 2021-02-10 17:57:32

Ergün bey cevabınız için teşekkür ederim sirket tek ortaklı ortak adına cirodan dolayı alınmış ruhsat bulunmamaktadır.bugun ilgili birimi aradim ortak olmadan alamazsın denildi nasıl bir yol izlemem gerekiyor şimdiden teşekkür ediyorum

Ergün Kösem 2021-02-10 17:24:13

Murat bey merhaba, şirketin yönetim ve ilzamından sorumlu müdürü olduğunuz anlaşılıyor. Eğer şirket ortakları bu şirketin cirosundan dolayı taşıma ruhsatı almamışsa siz müdür olarak alabilirsiniz. Şirketin ortaklarına bu şirketin cirosundan dolayı taşıma ruhsatı verilip verilmediğini öğrenin. Ortaklardan 1 tanesi bile taşıma ruhsatı almamış olmalıdır (bu şirketin cirosundan dolayı). Saygılarımla.

MURAT 2021-02-10 11:47:17

merhabalar şirketimizin 2020 yılı cirosu silah taşıma ruhsatı almaya yeterli şirkette münferiden imza yetkili müdürüm ama şirkete ortaklığım yok bu durumda taşıma ruhsatı alabilirmiyim.

Ergün Kösem 2021-02-05 12:03:43

Serdal bey merhaba, şirketin yönetim kurulundan ya da şirketten ayrılması durumunda şahsın en geç 6 ay içinde bu durumu ruhsat aldığı yere dilekçe ile bildirmesi gerekir. Çünkü taşıma ruhsatı verilmesinin gerekçesi ortadan kalkmış olur. Siz şirket olarak da bunu şahsın ruhsat aldığı yere bir yazı ile bildirebilirsiniz. Ama asıl olan şahsın bunu bildirmesidir. Mevzuat şahsa bu konuda sorumluluk yüklemiştir. Şirkete sorumluluk yüklememiştir ama garanti olsun diye yazıyla bu durumu bildirebilirsiniz.

Serdal Kırca 2021-02-05 09:30:20

Merhabalar, Şirketimizin Genel Müdür Yardımcısı'na Şirketin A.Ş. olması ve cironun da yüksek olması sebebiyle YK Kararı ile taşıma ruhsatı aldık, bu defa taşıma ruhsatı alınan GM Yardımcısı işten ayrılması durumunda hem kendisi hem de şirket nasıl hareket edilmelidir? Saygılarımla,

Ergün Kösem 2021-01-16 11:23:32

9.madde (h) bendine göre başvurun. Eğer 1 müdür alır diyorlarsa onunla ilgili bir dayanakları vardır. İkinci müdürün talebini redderlerse zaten bir gerekçe belirtirler. Yani bir genelge hükmü ya da görüş yazısı falan belirtirler. Neticede bununla ilgili yeni bir hüküm olabilir. Onu bilemiyorum. İkinci müdürün talebini redderlerse neden reddettiklerini burada paylaşırsanız üzerinde konuşuruz Kudret bey.

kudret 2021-01-15 23:15:39

yani sonuç olarak şirkete ortak olmayan 2 şirket müdürü taşıma ruhsatı alabilir diyorsunuz h bendine göre başvurabiliriz

Ergün Kösem 2021-01-15 23:08:26

Kudret bey 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9.maddesi (h) bendine istinaden başvuru yapacaksınız. 9.maddeyi incelediğinizde bazı mesleklerin şirket olarak faaliyet göstermesi halinde sorumlu ortaklardan en fazla 2'sine ruhsat verilebileceğini görürüz (mesela kuyumcular). Oysa (h) bendi yani ciro ve vergiden dolayı ruhsat verilirken sınır koyulmamıştır. Eğer öyle olsaydı (h) bendine de ortaklardan en fazla 2'sine verilir diye hüküm konulurdu.

kudret 2021-01-15 22:23:18

tekrar kolay gelsin bu 2 müdür taşıma alabilir bu kanun nerede yazıyor nereden bulabilirim acaba bugün bursa emniyeti aradım sadece 1 müdür alabilir diyor bende 2 hak var diye biliyorum teşekkür ederim

Ergün Kösem 2021-01-15 12:42:24

Kudret bey 2 müdürün ikisi de alabilir.

kudret 2021-01-15 12:04:52

peki bir sorum daha olacak limited şirket 2 ortak 2 de resmi şirket müdürü var ortaklarda taşıma yok fakat müdürlerin 2 side taşıma alabilirmi kaç hak var alabilmek için

Ergün Kösem 2021-01-14 23:42:15

Kudret bey merhaba, limited şirketin müdürü silah taşıma ruhsatı alabilmesi için şirketin ortaklarına taşıma ruhsatı verilmemiş olması gerekir. Şirket ortaklarından biri bile bu şirketin cirosu ya da ödediği vergiden taşıma ruhsatı almışsa o zaman siz alamazsınız. Ama eğer hiçbir ortak taşıma ruhsatı almadıysa diğer şartlarınızın da tutması kaydıyla silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz.

kudret 2021-01-14 19:26:25

merhaba kolay gelsin ben limited şirkette çalışıyorum şirkete ortak değilim fakat şirket müdürüyüm ticaret gazetesinde onaylı ciromuz tutuyor 2 müdür olarak taşıma ruhsatı alabilirmiyiz

Ergün Kösem 2021-01-13 17:32:46

Kemal bey merhaba, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, limited şirketlerde ise şirketin temsil ve ilzamıyla sorumlu müdürü taşıma ruhsatı alabilir. Tabi şartlar tutuyorsa. Yani ciro veya ödediği vergi tutuyorsa ve diğer şartlara da haizse. Maalesef şirketin pazarlama müdürü, muhasebe müdürü, personel müdürü silah taşıma ruhsatı alamaz. Sadece ortakları ve şirket müdürü taşıma ruhsatı alabilir.

Kemal Torun 2021-01-13 16:06:22

Merhaba, Yıllık cirosu belirtilen limitlerin üzerinde olan bir şirketin pazarlama müdürüyüm. Bu durumda taşıma ruhsatı başvurusunda bulunabilir miyim. Cevabınız için şimdiden teşekkürler...

Ergün Kösem 2020-12-10 20:46:23

Volkan bey 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 9.maddesi (h) bendine istinaden başvuru yapacaksınız.

Ergün Kösem 2020-12-10 20:44:52

Volkan bey merhaba, limited şirketlerde şirket müdürlerinin ruhsat alabilmesi için şirket ortaklarına ruhsat verilmemiş olması gerekir. Ayrıca şirketin cirosunun en az 17.900.000 TL olması gerekir. Tabi bu rakam yeni yıla girince değişir ve ne kadar olacağı ocak ayının ilk haftasında sitemizde yayımlanır. Ayrıca sizin silah taşıma ruhsatı almanız için her ne kadar şirket kararı olmasına gerek yok ise de böyle bir karar alınırsa daha iyi olur. Ama bu bir zorunluluk değildir. İstenen belgeler yukarıda belirtilmiştir. Tabi diğer şartları da (sağlık raporu, kamuya borcunuzun olmaması, sabıka kaydınızın bulunmaması vb) sağlamanız kaydıyla müracaat edebilirsiniz.

volkan 2020-12-10 18:10:19

Selamlar, Yabancıların sahip olduğu LTD şirket de Türkiye'de tek yetkili genel müdürüm. Durumum aşağıda bahsettiğiniz hususa uygun mudur? Kanunda belirtilmekte midir? Öyle ise kanun maddesi hangisidir? LTD. Şirketlerde KARAR alınarak mı bu işlem yapılmaktadır? "Anonim şirket dışında kalan diğer sermaye şirketlerinde yönetim kurulu bulunmadığı için, şirketin yönetim, temsil ve ilzamıyla görevlendirilen “Müdürü” bu kapsamda değerlendirilecek ve silah taşıma ruhsatı alabilecektir." Şimdiden çok teşekkürler.

Ergün Kösem 2020-11-11 17:12:50

Ahmet bey merhaba, doğrudur, 2021 yılında müracaat ederken 2020 yılı cirosu baz alınır. Ayrıca A. Ş yönetim kurulu başkanı veya üyesi iseniz diğer şartların tutması koşuluyla taşıma ruhsatı alabilirsiniz.

Ahmet 2020-11-11 15:56:22

2021 yılında ruhsat başvurusu yapacağım. Bu durumda 2020 yılı cirosu baz alınacaktır değil mi? Ayrıca AŞ. Genel md. olarak başvuru yapacağım. Bu durum yeterli midir.?

Ergün Kösem 2020-11-07 23:04:28

Erdal bey merhaba, ciro tutuyorsa taşıma ruhsatı için müracaat edebilirsiniz.

Erdal Bölükbaş 2020-11-07 22:57:50

Selamlar, şirket yetkilisiyim ciro şartlarimiz tutuyor, bulundurma ruhsatim var bunu tasimaya çevirebilirmiyim. Ayrica saglik raporu istenirmi

Ergün Kösem 2020-11-05 12:53:28

Murat bey merhaba, 2021 yılı cirosu için tahminde bulunmak zor. Ancak şunu söyleyebilirim, ocak ayının 15'ine kadar belli olur ve sitemizde hemen yayımlarız.

Murat 2020-11-05 11:01:48

Merhabalar 2021 yılı ciro miktarları yaklaşık ne kadar olması bekleniyor?


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı