dimg/yazi/27541226902184924726Adsız.jpg

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021.

Silah nedir? Silah ruhsat türleri nelerdir? Silah ruhsatı için sağlık raporu gerekir mi? Raporlar nereden alınmalıdır? Bu soruları yazımızda yanıtlayacağız.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe göre düzenlenir. Keza yivli av tüfeği bulundurma ve taşıma ruhsatları da aynı Kanun ve Yönetmeliğe göre verilir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi ise 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile bu Kanun'a istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre verilmektedir.

Bulundurma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun ve 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun ve 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; "Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Silah ruhsatı için sağlık raporu gerekir mi: 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin "Silah ruhsatı için istenecek belgeler" başlıklı 15.maddesi; "Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almak isteyenlerden, silah taşımalarında veya bulundurmalarında psikolojik, nörolojik veya fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu ile Bakanlıkça belirlenen diğer belgeler istenir." hükmüne amirdir.

Keza aynı yönetmeliğin "Silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller" başlıklı 16.maddesi (l) bendini incelediğimizde; psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğini anlarız.

İlgili maddeler gözönüne alındığında, hem silah bulundurma veya taşıma ruhsatı talebinde bulunacakların, hem de yivli av tüfeği bulundurma veya taşıma ruhsatı talebinde bulunacakların  "psikolojik, nörolojik ve fiziki bakımdan silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına" dair rapor alması gerektiği aşikardır.

Silah ruhsatı için sağlık raporu nereden alınmalıdır: 6136 Sayılı Kanun, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata istinaden silah bulundurma ve taşıma ruhsatı ile yivli av tüfeği bulundurma ve taşıma ruhsatı almak isteyen kişilerin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden sağlık raporu alması gerekmektedir. "Raporu özel hastaneden alsam olur mu?" diye sorabilirsiniz. Özel hastanelerden alınacak raporun kabul edilmediğini belirtelim.

Tam da burada önemli bir husustan bahsedelim. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge gereğince, covid-19 tedbirleri kapsamında ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenecektir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenlerden ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu istenmeyecek ve dosyasındaki eski rapor geçerli kabul edilecek, ancak tedbirler kalktıktan sonra şahıslardan rapor getirmeleri istenecektir. 

Silah ruhsatı için sağlık raporunun geçerlilik süresi: 6136 Sayılı Kanun, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata istinaden silah bulundurma ve taşıma ruhsatı ile yivli av tüfeği bulundurma ve taşıma ruhsatı almak isteyen kişilerin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden sağlık raporu alması gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Alınan raporun geçerlilik süresi rapor düzenlenme tarihinden itibaren 6 aydır.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için sağlık raporu gerekir mi: Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları ile yivli av tüfeği bulundurma ve taşıma ruhsatları için sağlık raporu istendiğini, raporun tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden alınması gerektiğini yukarıda detaylı olarak anlattık. Peki yivsiz tüfek ruhsatnameleri için de rapor gerekiyor mu? Gerekiyor ise rapor nereden alınmalıdır?

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Yönetmeliğin 10.maddesi (b) bendi; "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi: 2521 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde valiler, ilçelerde kaymakamlarca verilir. İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin; 1-T.C. Kimlik Numarası beyanı, 2-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, 3-Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu, 4-İki adet fotoğraf, ekleyecekleri dilekçeleri ile yerleşim yerinin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına başvurmaları halinde yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödenmiş olması kaydıyla, verildiği tarihten geçerli olmak üzere 5 yıl süreli yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Ruhsatnamenin yenilenmesi için 5 yıllık yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödendiğine ilişkin belge ile birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde  yer alan belgeler istenir." hükmü mevcuttur.

İlgili madde gözönüne alındığında, yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak ya da mevcut ruhsatını yeniletmek isteyenlerin rapor alması gerektiği aşikardır.

Yivsiz tüfek ruhsatı için sağlık raporu nereden alınmalıdır: 2521 Sayılı Kanun, 2521 sayılı Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata istinaden yivsiz tüfek ruhsatnamesi için Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından alınacak rapor yeterlidir. Ancak Aile Hekimliğindeki/Sağlık Ocağındaki doktorların rapor vermekten imtina etmesi halinde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden sağlık raporu alınması gerekir.

SONUÇ: Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları ile yivli av tüfeği bulundurma ve taşıma ruhsatları için tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden sağlık raporu alınması gerekir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından alınacak rapor yeterlidir.     

Ergün Kösem 2021-06-20 23:30:21

Burak bey tam teşekküllü bir devlet hastanesine başvurup sağlık kurulu raporu almanız gerekiyor. Bipolar bozukluğu engel olur mu? Bunun cevabını sağlık kurulu verebilir.

Burak kasap 2021-06-20 22:52:09

Merhaba benim emlak ofisim var silah ruhsatı almak istiyorum ama bipolar bozukluğu m var sizce ruhsat alabilir miyim

Ergün Kösem 2021-06-04 12:03:27

Sağolun Necmi bey hayırlısı olsun inşallah.

NECMİ BOSTANCI 2021-06-04 10:38:37

Ergün bey merhaba teşekkür ederim cevabınız için bakalım inşallah karar diğer doktorların oy çokluğuyla uygun çıkar bekleyip göreceğiz iyi çalışmalar dilerim saygılarımla

Ergün Kösem 2021-06-03 13:53:22

Necmi bey tekrar merhaba, KBB doktoru silah ruhsatı alamazsın deyip rapor olumsuz çıkarsa tabiki İdare Mahkemesinde bu işleme karşı dava açabilirsiniz. Mahkemeden ne yönde bir karar çıkacağını hiç kimse bilemez. O yüzden size bu konuda bir şey söyleyemem. Saygılarımla.

NECMİ BOSTANCI 2021-06-03 10:30:05

Ergün bey merhaba öncelikle mesajıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim bir olumlu bir olumsuz raporum vardı TEKİRDAĞ hakem hastanesine gittim 40 DB işitme kaybım çıktı araştırmama göre 20 ile 40 DB arası çok hafif derecede işitme kaybı diyor ama bütün doktorlar sağlam demesine rağmen kulak burun boğaz doktoru silah ruhsatı alamazsın diyor rapor daha yazılmadı olumsuz çıkarsa mahkemeye gitsem kazanabilir miyim saygılarımla

Ergün Kösem 2021-05-06 09:21:23

Kenan bey merhaba, silah ruhsatı için istenen belgelerden birisi de tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporudur. Sağlık raporu almak için başvurduğunuzda muayene olacağınız polikliniklerden birisi de Kulak Burun Boğaz polikliniğidir. İşitme cihazı engel olur mu bunun cevabını ancak ilgili doktor verebilir. Açıkçası engel olabilir de, ancak ilgili doktor "işitme cihazı kullanmak suretiyle silah ruhsatı alabilir" diye de yazabilir. Muayene olmadan bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Saygılarımla.

Kenan kadak 2021-05-06 03:07:16

Merhabalar sizi rahatsız ettiğim için özürdilerim ben silah ruhsatı alacağim ama işitme cihazı kullanıyorum sorun olurmu

Ergün Kösem 2021-05-01 23:42:22

Necmi bey merhaba, silah ruhsatı için bir hastane olumsuz, başka bir hastane de olumlu rapor verdiği zaman il emniyet müdürlüğü il sağlık müdürlüğüne yazarak sizi hakem hastaneye sevk eder. Genelge hükmüdür bu. Gitmezseniz silah ruhsatı alamazsınız. Hakem hastaneye gidin, oranın vereceği rapor kesin rapordur. Saygılarımla.

Necmi Bostancı 2021-05-01 22:53:58

Merhaba 2010 yılında silah taşıma ruhsatı aldım 2015 yılında yenileme işlemi yaptım 2020 yılında süren dolduğundan yenileme için başvuru yaptım sağlık raporu istenmemesine rağmen sağlık raporu almak için hastaneye başvuru yaptım olumsuz rapor yazıldı itiraz ettim yine olumsuz rapor yazıldı çorlu devlet hastanesinden tıbben silah taşımasında sakınca yoktur raporu aldım iki yıl geçerli emniyet müdürlüğü il sağlık müdürlüğüne yazı yazdı il sağlık müdürlüğü beni hakem hastanesine sevk etti gitmeliyim mi yoksa aldığım rapor geçerli olur mu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

Ergün Kösem 2021-04-03 11:26:40

Sözal bey merhaba, polis ya da jandarma'nın ruhsat birimi sizden "yivli tüfek ruhsatı almanızda sakınca olmadığına dair" sağlık raporu ister. Sağlığınızı değerlendirme yetkisi sadece doktordadır. Eğer doktor ruhsat almanızda sakınca görmüşse ve olumsuz rapor düzenlemişse ruhsat alamazsınız. Renk körlüğünün silah ruhsatı almaya engel olup olmadığını doktor değerlendirir. Aldığınız rapora bir bakın, sonuç olarak ne yazılmış. Eğer bu rapora itiraz etmek isterseniz hakem hastaneye başvurmalısınız. Her il'de bir hakem hastane vardır. İl Sağlık Müdürlüğünü arayıp hangi hastanenin hakem hastane olduğunu öğrenin ve elinizdeki raporla hakem hastaneye müracaat edin. Hakem hastanenin vereceği rapor kesin rapor olacaktır. Saygılarımla.

Sözal ZOR 2021-04-03 03:30:41

Merhaba yivli taşıma ruhsati için hasteneye başvurdum renk körlüğü olduğu için göz doktoru ruhsat alamaz sin dedi gorme ve diğer bölümlerde bir problemim yok sadece renk körlüğü ne yapmalıyım raporu heyete teslim etmedim

Ergün Kösem 2021-03-02 20:54:33

Metin bey merhaba, raporun en altındaki kısımda ne yazıyor? Sakınca vardır veya sakınca yoktur diye kanaat belirtilmiş olması lazım. O kısma bakarmısınız? Hatta rapor elinizde ise uzmanruhsat@gmail.com isimli mail adresimize gönderin bakıp bilgi verelim.

Metin çabuk 2021-03-02 20:08:55

İyi günler Kıbrıs gazisiyim taşıma ruhsatı almak için sağlık raporuna müracaat ettim bütün doktorlardan geçtim sadece fizik tedavi doktoru teşhis bölümüne tromer mevcut yazmış yani ellerde titreme. Sağlık raporu nu almama engel olurmu saygılar.

Ergün Kösem 2021-03-02 19:27:01

Can bey merhaba, silah ruhsatı için tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu almanız gerekiyor. Sağlık kurulu içinde göz doktoru da var. Yani göz doktoruna da muayene olacaksınız. Şu anki durumunuza bakılırsa göz doktoru olumlu rapor vermez. Ama yine de bir göz doktoruna sorun. Saygılarımla.

can kul 2021-03-02 19:13:05

selamun aleykum sol gözüm gormuyor sağ gözumde hic sorum yok silah ruhsati alabilirmiyim

Ergün Kösem 2021-01-18 22:01:23

Cengiz bey ilk kez silah ruhsatı alacak olsaydınız sağlık raporu almanız gerekiyordu. Ama corona tedbirleri kapsamında ruhsat yenilemelerde eski sağlık raporu kabul edilecek ama corona tedbirleri bittikten sonra sağlık raporu aldırılacak. Dolayısıyla şu an için rapor almazsınız diye düşünüyorum ama yine de ilgili şubeye sormanızda fayda var.

Ergün Kösem 2021-01-18 21:55:35

Hüdayi bey 6 ay dolmadıysa aynı raporu kullanabilirsiniz.

Cengiz doğanay 2021-01-18 19:37:43

Merhaba ben muhtarım taşıma ruhsatım var 3. Silah alacağım sağlık raporu gerekiyormu.

Hüdai DEMİREL 2021-01-18 17:30:53

aldığım sağlık raporu ile silahımın ruhsatını yeniledim. ancak ikinci bir silaha müracaat edeceğim. raporumun 6 ay süresi dolmadı. ikinci silah müracaatı için de sağlık raporunu kulana bilir miyim?

Ergün Kösem 2020-12-17 16:38:16

Latif bey merhaba, normal şartlarda sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi 6 aydır. Sizin raporunuzun geçerlilik süresi yeni dolmuş anladığım kadarıyla. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu raporunuz geçerli kabul edilebilir. Bu hususu müracaat edeceğiniz birime bir sorun. Eğer raporu yenileyin derlerse o zaman yenilersiniz.

Latif 2020-12-16 12:01:23

İyi günler benim raporum 6 ay süresi doldu tekrardanmı aynı şekilde rapor almam gerekiyo yada bu raporu aynı hekimleri gezip onaylatsak tekrardan olurmu

Ergün Kösem 2020-12-02 12:26:32

Ertuğrul bey doğrudur. Tam teşekküllü devlet hastanesinden aldığınız sağlık kurulu raporunu hem tabanca hem de yivsiz av tüfeği ruhsatı işlemlerinde kullanabilirsiniz. Ama rapor 6 ay geçerlidir. Ona dikkat edin.

Ergün Kösem 2020-12-02 12:24:26

Ahmet bey, av tüfeği için aile hekimliğinden aldığınız rapor 6 ay geçerlidir.

Ertuğrul Türkoğlu 2020-12-02 09:18:17

Bir sağlık kurulu raporu ile hem tabanca ruhsatı hemde av tüfeği taşıma ruhsatı alınır mı

Ahmet bayrak 2020-12-02 00:19:20

Av tüfeği için aile hekiminden alınan sağlık raporu süresi nedadar

Ergün Kösem 2020-11-09 13:47:26

Koray bey merhaba, İçişleri Bakanlığının genelgesi var. Yanılmıyorsam Eylül ayında çıktı. Tarih ve sayısını bilmiyorum ama genelgede ruhsat yenilemek için müracaat edenlerin dosyada mevcut olan eski sağlık raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceği, ilk defa ruhsat almak isteyenlerden rapor talep edileceği belirtiliyor. Siz Silah Ruhsat Şube Müdürlüğü ile görüşün.

Koray TAKOĞLU 2020-11-09 11:50:35

Sayın yönetici,benzer bir durum ruhsat yeniletmek bende de mevcut olup;karakol ve emniyet müdürlüğü farklı beyanlarda bulundu.Sizin yazdığınız gibi''2.bir talimata lkadar yeni bir sağlık raporuna gerek yok'2ibaresinin yasal bir dayanağı var mı? Varsa tarih sayısını iletebilir misiniz? Saygılarımla Koray TAKOĞLU

Ergün Kösem 2020-10-18 13:09:31

Bekir bey doğrudur, ruhsat yenilemede ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu götürmeyeceksiniz. Covid 19 tedbirleri kalkınca sizi zaten ruhsat aldığınız birim arayıp sağlık raporu getirmenizi ister. Ancak şu an için rapora gerek yok.

Bekir Engin 2020-10-18 06:03:27

Merhaba, ben silah bulundurma ruhsatı mı yenilemek istiyorum. 5 ay önce müracaat etmiştim. Emniyetten bana sağlık raporunu daha sonra almam gerektiği söylendi. Acaba kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlık kurulu raporunun ertelenmesi durumu devam ediyor mu?

Ergün Kösem 2020-09-24 21:31:03

Süleyman bey merhaba, İnfaz koruma memur emeklisi silah taşıma ruhsatı almak için müracaat etmeden önce sağlık kurulu raporu almak zorundadır. Daha önce sizlere yani emekli infaz koruma memurlarına taşıma ruhsatı verilmiyordu. Kanun değişikliği ile size hak tanındı ancak sağlık raporu almanız mecburidir.

Süleyman 2020-09-24 16:41:12

Ben Süleyman Hakan24 Aralık 2019 tarihinde Uşak cezaevi İnfaz kör.me iken emekli oldum.32 yıl çalıştım çalışırken ruhsatı bulundurma ruhsatım vardı emekli olduğum tarihten itibaren 24 Ekim 2019 da 6139 sayılı kanun 18.mad gereği bize taşıma hakkı verdiler bende emekli olduğum tarihten itibaren 6 ay içinde taşıma ruhsatı için müracaat ettim Mayıs ayında 6ay doldurmadan müracaat ettim ruhsat alırken istenecek evrakları hazırlayıp verdim benden virüs geçince heyet raporu istiyorlar bende emeklilik 6 ay bitmeden müracaat ettiğim için heyet raporu alınmayacağını hukuk köşenizde yazmıştınız bu rapor konusunda kanunu dayanağını arıyorum bu kanunu madde nerede yazıyor bana cevap verebilir misiniz teşekkürler.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı