dimg/yazi/28251245843079621110tabanca ruhsatı.jpg

Güncelleme tarihi: 29 Eylül 2021.

Silah bulundurma ruhsatı nedir? Bunun cevabını işte bu yazımızda bulacaksınız.

Silah bulundurma ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe göre düzenlenir.

Bulundurma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun ve 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Kaç türlü silah bulundurma ruhsatı vardır: 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre "meskende bulundurma" ve "işyerinde bulundurma" olmak üzere 2 türlü bulundurma ruhsatı vardır.

Bulundurma ruhsatları nerelerde geçerlidir? Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Bulundurma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 4.maddesi; "...Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar...” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla mevzuata baktığımız zaman, meskende bulundurma ruhsatı verilen silah meskenden, işyerinde bulundurma ruhsatı verilen silah da işyeri dışına çıkarılamaz. Peki hangi hallerde çıkarılır derseniz onlara aşağıda değineceğiz.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Meskende bulundurma ruhsatı almak isteyen kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve aşağıda yazılı belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacaktır),

5) Vergi Dairesine yatırılacak harç makbuzu.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: İşyeri sahipleri aşağıda yazılı belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. İş yerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için iş yerinin o kişiye ait olması veya yöneticisi olması gerekmektedir. İşyeri sahibi/yöneticisi dışındaki kişilere iş yerinde bulundurma ruhsatı verilmez.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacaktır),

5) Vergi Dairesine yatırılacak harç makbuzu,

6) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi),

7) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,

8) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

Arabada silah bulundurulabilir mi: Soruyu "Arabada silah taşınabilir mi?" diye de sorabilirsiniz. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliği incelediğimizde "Araçta/arabada silah bulundurma" diye bir ruhsat türünün olmadığını söyleyebiliriz. Bulundurma ruhsatlı silahını araçta bulunduran veya taşıyanlar hakkında “Ruhsatsız Silah Taşımaktan” yasal işlem yapılır.

Bulundurma ruhsatlı silah hangi hallerde dışarı çıkarılabilir: Bulundurma ruhsatlı silahlar bazı haller dışında evden ya da işyerinden dışarı çıkarılamaz. Aşağıda hangi hallerde evden ya da işyerinden dışarı çıkarılabileceğini ve bunun için hangi makamdan izin belgesi alınması gerektiğini belirteceğiz.   

Bulundurma ruhsat sahipleri;

a) Tamir ve bakım için silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirciye,

b) Atış için poligona,

c) Mesken ya da işyeri değişikliği sebebiyle yeni adresine nakletmek için ruhsat aldıkları birime müracaat ederek Silah Nakil Belgesi almak ve silahlarını bu belge ile nakletmek zorundadırlar. Eğer nakil belgesi almadan silahlar nakil edilirse 6136 Sayılı Kanunun 13.maddesine aykırılıktan adli işlem yapılır. 

Önemli bir hatırlatma daha yapalım. Daimi adres değişikliği dışında, geçici süreyle yazlık vb. yerlere gidecek olan şahıs adına silah nakil belgesi düzenlenmez.

Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları:

- Durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen, 

- 21 yaşını doldurmuş,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.

Bulundurma ruhsatları kaç yıllıktır: Silah bulundurma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Harçlar: Harçlar her yılbaşında artmaktadır. Dolayısıyla silah bulundurma ruhsat harcı da her yıl değişir. 2020 yılı silah bulundurma ruhsatı harcı 2.230,80 TL idi. 01.01.2021 tarihinden itibaren harç 2.434 TL olmuştur. Yani 2021 yılında silah bulundurma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 2.434 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.

Ruhsat kart ücreti ne kadar: Silah ruhsatları ve yivsiz tüfek ruhsatnameleri için Ziraat Bankası şubelerine 60 TL kart ücreti yatırmak gerekiyor. Bazı vatandaşlar "kart ücretini en başta yatırıp ruhsat müracaatına giderken dekontu götürelim mi?" diye soruyor. Öyle de yapabilirsiniz ama bir aksilik olur da ruhsat alamayacak olursanız kart ücretini geri alamayabilir ya da almak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden önce ruhsat için müracaat etmeniz, ruhsat almanıza engel bir durumun olmadığını öğrendikten sonra 60 TL kart ücretini yatırmanız daha iyi olabilir.

SONUÇ: "Meskende Bulundurma" ve "İşyerinde Bulundurma" olmak üzere 2 tür silah bulundurma ruhsatı vardır. Arabada silah bulundurma diye bir ruhsat türü yoktur.    

Ergün Kösem 2020-11-11 16:41:47

Sefer bey merhaba, yivsiz tüfek ruhsatnamesini yeniletmek için hazırlanması gereken evraklarla birlikte ikametinizin bağlı bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğüne müracaat etmelisiniz. Giderken ruhsatınızda kayıtlı tüfeğinizi de götürün. Hazırlanması gereken evraklar sitemizin "av tüfekleri" kısmında vardır.

sefer akgündüz 2020-11-11 11:40:33

yivsiz tüfegimin ruhsat yenilemem için ne yapmalıyım


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı