dimg/yazi/28620309583196922317Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 31 Ağustos 2021.

Silah bulundurma ruhsatı nedir? Bulundurma ruhsatı nerelerde geçerlidir? Harç ne kadardır? Silah bulundurma ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir? Dilekçe nasıl yazılmalıdır? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği gibi hususlar belirtilmiştir.

Silah bulundurma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Kaç türlü silah bulundurma ruhsatı vardır: 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre "meskende bulundurma" ve "işyerinde bulundurma" olmak üzere 2 türlü bulundurma ruhsatı vardır.

Bulundurma ruhsatları nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Bulundurma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 4.maddesi; "...Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar...” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla mevzuata baktığımız zaman, meskende bulundurma ruhsatı verilen silah meskenden, işyerinde bulundurma ruhsatı verilen silah da işyerinden dışarı çıkarılamaz.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Meskende bulundurma ruhsatı almak isteyen kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge,

5) Harç makbuzu.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: İşyeri sahipleri istenen belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. İş yerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için iş yerinin o kişiye ait olması veya yöneticisi olması gerekmektedir. İşyeri sahibi/yöneticisi dışındaki kişilere iş yerinde bulundurma ruhsatı verilmez.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge,

5) Harç makbuzu,

6) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi),

7) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,

8) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

Silah bulundurma ruhsatları kaç yıllıktır: Silah bulundurma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah bulundurma ruhsat harcı ne kadar: Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah bulundurma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 2.434 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce yatırılır.

Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları:

- Durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen,

- 21 yaşını doldurmuş,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.

Dilekçe nasıl yazılmalıdır: Silah bulundurma ruhsatı müracaatında bulunacak kişilerin dilekçe örneklerini aşağıda bulabilirsiniz. Meskende yani evinde bulundurma ruhsatı almak isteyenler silahı MKE'den alacaksa dilekçeyi aşağıda (1) numaralı örnekteki gibi, silahı ruhsatlı birinden devir alacaksa (2) numaralı örnekteki gibi yazmalıdır. İşyerinde bulundurma ruhsatı almak isteyenler ise silahı MKE'den alacaksa dilekçeyi aşağıda (3) numaralı örnekteki gibi, silahı ruhsatlı birinden devir alacaksa (4) numaralı örnekteki gibi yazmalıdır.

1) MESKENDE BULUNDURMA RUHSATI İÇİN (Silah MKE'den alınacaksa): 

           .........................İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

     Aşağıda adresini yazdığım ikametimde bulundurmak üzere MKE'den bir adet silah satın almak istiyorum. Satın alacağım silah için bulundurma ruhsatı düzenlenmesini, 

     Arz ederim.

                                                                                                      Adı Soyadı

                                                                                                           İmza

Adres: ..........................................

T.C.Kimlik No: ..............................

Telefon No: ..................................

Mail Adresi: ................................

 

2) MESKENDE BULUNDURMA RUHSATI İÇİN (Silah ruhsatlı bir başka kişiden devir alınacaksa): 

                .........................İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

     ............................. T.C.Kimlik Numaralı ...................................... isimli şahıs adına ruhsatlı ...................... marka .............. çaplı ...................... seri numaralı silahı devir alıp aşağıda adresini yazdığım ikametimde bulundurmak istiyorum.

     Gereğini arz ederim.

                                                                                                      Adı Soyadı

                                                                                                           İmza

Adres: ..........................................

T.C.Kimlik No: ..............................

Telefon No: ..................................

Mail Adresi: .................................

 

3) İŞYERİNDE BULUNDURMA RUHSATI İÇİN (Silah MKE'den alınacaksa):

              .........................İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

     Aşağıda adresini yazdığım işyerimde bulundurmak üzere MKE'den bir adet silah satın almak istiyorum. Satın alacağım silah için bulundurma ruhsatı düzenlenmesini, 

     Gereğini arz ederim.

                                                                                                      Adı Soyadı

                                                                                                           İmza

İşyeri Adresi: ..........................................

T.C.Kimlik No: ..............................

Telefon No: ..................................

Mail Adresi: .................................

 

4) İŞYERİNDE BULUNDURMA RUHSATI İÇİN (Silah ruhsatlı bir başka kişiden devir alınacaksa): 

              .........................İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

     ............................. T.C.Kimlik Numaralı ...................................... isimli şahıs adına ruhsatlı ...................... marka .............. çaplı ...................... seri numaralı silahı devir alıp aşağıda adresini yazdığım işyerimde bulundurmak istiyorum.

     Gereğini arz ederim.

                                                                                                      Adı Soyadı

                                                                                                           İmza

İşyeri Adresi: ..........................................

T.C.Kimlik No: ..............................

Telefon No: ..................................

Mail Adresi: .................................


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı