dimg/yazi/21169310022046624129Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 21 Aralık 2021.

Silah bulundurma ruhsatı nedir? Kimler silah bulundurma ruhsatı alabilir? Ruhsat için nereye başvurulur? Bu ve daha birçok merak ettiğiniz soruların cevaplarını yazımızda bulacaksınız.

Öncelikle şunu belirtelim. Yazımızın başlığı "Silah Bulundurma Ruhsatı 2020" ise de yazımız günceldir. Yani bu yazımızın içeriği 2022 yılında da geçerlidir. Mevzuatta bir değişiklik olduğunda sitedeki yazılarımız güncellenmektedir. 

Silah bulundurma ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe göre düzenlenir.

Silah bulundurma ruhsatı nedir: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Kaç türlü silah bulundurma ruhsatı vardır: 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre "meskende bulundurma" ve "işyerinde bulundurma" olmak üzere 2 türlü bulundurma ruhsatı vardır.

Bulundurma ruhsatları nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Bulundurma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 4.maddesi; "...Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar...” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla mevzuata baktığımız zaman, meskende silah bulundurmak amacıyla meskende bulundurma ruhsatı, işyerinde silah bulundurmak amacıyla da işyerinde bulundurma ruhsatı verildiğini görüyoruz. Meskende bulundurma ruhsatı verilen silah meskenden, işyerinde bulundurma ruhsatı verilen silah da işyerinden dışarı çıkarılamaz. Peki hangi hallerde çıkarılır derseniz onlara aşağıda değineceğiz.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Meskende bulundurma ruhsatı almak isteyen kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve aşağıda yazılı belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) Silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge,

5) Harç makbuzu.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: İşyeri sahipleri aşağıda yazılı belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. İş yerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için iş yerinin o kişiye ait olması veya yöneticisi olması gerekmektedir. İşyeri sahibi/yöneticisi dışındaki kişilere iş yerinde bulundurma ruhsatı verilmez.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) Silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge,

5) Harç makbuzu,

6) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi),

7) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,

8) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

Ruhsat kart ücreti ne kadar: Silah ruhsatları için Ziraat Bankası şubelerine 60 TL kart ücreti yatırmak gerekiyor. Bazı vatandaşlar "kart ücretini ilk başta yatırıp ruhsat müracaatına giderken dekontu götürelim mi?" diye soruyor. Öyle yapabilirsiniz ama bir aksilik olur da ruhsat alamayacak olursanız kart ücretini geri alamayabilir ya da almak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden önce ruhsat için müracaat etmeniz, ruhsat almanıza engel bir durumun olmadığını öğrendikten sonra 60 TL kart ücretini yatırmanız daha uygun olabilir.

Arabada silah bulundurulabilir mi: Soruyu "Arabada silah taşınabilir mi?" diye de sorabilirsiniz. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliği incelediğimizde "Araçta/arabada silah bulundurma" diye bir ruhsat türünün olmadığını söyleyebiliriz. Bulundurma ruhsatlı silahını araçta bulunduran veya taşıyanlar hakkında “Ruhsatsız Silah Taşımaktan” yasal işlem yapılır.

Bulundurma ruhsatlı silah hangi hallerde dışarı çıkarılabilir: Bulundurma ruhsatlı silahlar bazı haller dışında evden ya da işyerinden dışarı çıkarılamaz. Aşağıda hangi hallerde evden ya da işyerinden dışarı çıkarılabileceğini ve bunun için hangi makamdan izin belgesi alınması gerektiğini belirteceğiz.   

Bulundurma ruhsat sahipleri;

a) Tamir ve bakım için silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirciye,

b) Atış için poligona,

c) Mesken ya da işyeri değişikliği sebebiyle yeni adresine nakletmek için ruhsat aldıkları birime müracaat ederek Silah Nakil Belgesi almak ve silahlarını bu belge ile nakletmek zorundadırlar. Eğer nakil belgesi almadan silahlar nakil edilirse 6136 Sayılı Kanunun 13.maddesine aykırılıktan adli işlem yapılır. 

Önemli bir hatırlatma daha yapalım. Daimi adres değişikliği dışında, geçici süreyle yazlık vb. yerlere gidecek olan şahıs adına silah nakil belgesi düzenlenmez.

Bulundurma ruhsatları kaç yıllıktır: Silah bulundurma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Harç: Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2022 yılında silah bulundurma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 3.315,10 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce yatırılır.

Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları:

- Durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen, 

- 21 yaşını doldurmuş,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.

SONUÇ: Durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen, 21 yaşını doldurmuş, 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan, sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı