dimg/yazi/25180228492497422204Adsız.jpg

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021.

Bulundurma veya taşıma ruhsatı olan kişiler mermi almak için nereye başvurmalıdır? Yıllık en fazla kaç tane mermi alınabilir? Mermiler nereden satın alınır? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulacaksınız.

Öncelikle şunu belirtelim. Yazımızın başlığı "Mermi İstihkakı 2020" ise de yazımız günceldir. Yani bu yazımızın içeriği 2021 yılında da geçerlidir. Mevzuatta bir değişiklik olduğunda sitedeki yazılarımız güncellenmektedir. Bu konuda bir endişeniz olmasın.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatının tanımına bir göz atalım.

Silah bulundurma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Bulundurma ruhsatları nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Bulundurma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 4.maddesi; "...Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar..." hükmü içermektedir.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Yıllık kaç tane mermi alınabilir: 6136 sayılı Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin "Satın alınabilecek silah ve mermi miktarı" başlıklı 24.maddesi; "Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla ikiyüz adet mermi satın alınabilir...Silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu'ndan veya usulüne uygun olarak yurt dışında ithal edilmek suretiyle karşılanır. İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı ya da kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıtlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet mermi satın alma izni verilir. Bu miktar İçişleri Bakanı tarafından beş katına kadar arttırılabilir..." hükmüne amirdir.

91/1779 Karar Sayılı Yönetmelik'te de belirtildiği üzere silah bulundurma ve taşıma ruhsatı sahibi kişiler her yıl en fazla 1000 adet mermi satın alabilir.

Mermi almak için nereye başvurulur: Adına silah bulundurma ruhsatı veya taşıma ruhsatı düzenlenmiş olan kişiler mermi almak istedikleri zaman bir dilekçe ile Emniyet Müdürlüğüne/Jandarma Komutanlığına başvururlar. Dilekçe örneğini sitemizde bulabilirsiniz.

Ruhsatını polisten almış olanlar Emniyet Müdürlüğüne, jandarmadan almış olanlar ise Jandarma Komutanlığına müracaat ederler. Şahısların müracaatına istinaden ruhsat sahiplerine bir şifre verilir. Bu şifreye istinaden, mermi satmaya yetkili ruhsatlı bayilerden mermi temin edilir. Şifre verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe tekrar mermi talebinde bulunulamaz.

SONUÇ: Yazımızın başlığı "Mermi İstihkakı 2020" olsa da yazımız günceldir, yani ruhsatlı silah sahiplerinin mermi hakları 2021 yılında da 1000 adettir. Silah bulundurma ruhsatı ya da taşıma ruhsatı olan şahıslar ruhsatlarında kayıtlı silahları için yıllık mermi istihkaklarını almak istediklerinde bir dilekçe ile kolluk kuvvetine müracaat ederler (ruhsatını polisten almış olanlar Emniyet Müdürlüğüne, jandarmadan almış olanlar ise Jandarma Komutanlığına müracaat ederler).

Müracaata istinaden kişilere mermi satın alabilmesi için bir şifre verilir ve şahıslar bu şifre ile mermi satmak için ruhsat ve izin belgesi bulunan bayilerden mermi satın alabilir. Şifre verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe tekrar mermi talebinde bulunulamaz.

Ergün Kösem 2021-12-18 19:31:24

Mermi istihkakını dilediğiniz yerden alabilirsiniz.

Cemal Birinci 2021-12-17 21:20:01

Mermi istihkakını farklı illerden temin edebilir miyim ?

Yasin y. 2021-03-15 15:19:06

Mermi istikaki 1000 adete çıkarılıyor. Birçok ruhsatsız silah var.. ama biz resmi olarak silah almak istesek sana silah veremeyiz vb şeyler ayıp

Ergün Kösem 2021-02-08 17:02:58

Mustafa Bey merhaba, e-devlet üzerinden müracaat derken muhtemelen müracaat için randevu oluşturdunuz. Bir dilekçe ile başvurmanız gerekir. Dilekçede kaç adet mermi almak istediğinizi, silahın markasını, çapını, seri numarasını, ruhsatı nereden aldığınızı belirtin. Sitemizde örnek dilekçe var. Oradan faydalanabilirsiniz.

Mustafa 2021-02-08 16:12:41

Merhaba ben e devlet üzerinden başvuru yaptım fakat bu işlemin devamını nasıl yapacam bilmiyorum.

Münür erci 2021-02-03 00:09:15

2021 yılına ait 1000 adet mermi istikhakını almak istiyorum gereğini yapılmasını arz ederim

Orhan İlhan 2020-12-29 21:35:20

2020 yılına ait 1000 adet mermi istikakini almak istiyorum gereğini arz ederim

Arif 2020-12-29 12:45:14

2020 mermi istihkakı olan 1000 adet mermi mi almak istiyorum gereğinin yapılmasını arz ederim

Arap karlı 2020-12-04 01:29:53

2020 yılı 1000adet mermi istihakımı almak istiyorum gereğinin yapılmasını arz ederim

Ergün Kösem 2020-10-17 15:21:13

Fatma hanım kaç tane istediğinizi de belirtin dilekçenizde.

Fatma karaçizmeli 2020-10-17 15:16:26

2020 yılına ait mermi istikakini almak istiyorum gereğinin yapılmasının rica ederim

Ergün Kösem 2020-08-23 20:39:16

Ramazan bey merhaba, Ruhsatlı silahınıza her yıl 1000 adet mermi alabilirsiniz.

Ramazan yatan 2020-08-23 19:48:14

1000


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı