dimg/yazi/31749313822780922828Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 31 Ağustos 2021.

Bulundurma veya taşıma ruhsatı olan kişiler mermi almak için nereye başvurmalıdır? Yıllık en fazla kaç tane mermi alınabilir? Mermiler nereden satın alınır? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulacaksınız.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatının tanımına bir göz atalım.

Silah bulundurma ruhsatı nedir: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Bulundurma ruhsatları nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Bulundurma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 4.maddesi; "...Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar...” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla mevzuata baktığımız zaman, meskende bulundurma ruhsatı verilen silah meskenden, işyerinde bulundurma ruhsatı verilen silah da işyerinden dışarı çıkarılamaz.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Yıllık kaç tane mermi alınabilir: 6136 sayılı Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin "Satın alınabilecek silah ve mermi miktarı" başlıklı 24.maddesi; "Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla ikiyüz adet mermi satın alınabilir...Silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu'ndan veya usulüne uygun olarak yurt dışında ithal edilmek suretiyle karşılanır. İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı ya da kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıtlı silahlar için her yıl en fazla ikiyüz adet mermi satın alma izni verilir. Bu miktar İçişleri Bakanı tarafından beş katına kadar arttırılabilir..." hükmüne amirdir.

91/1779 Karar Sayılı Yönetmelik'te de belirtildiği üzere silah bulundurma ve taşıma ruhsatı sahibi kişiler her yıl en fazla 1000 adet mermi satın alabilir.

Mermi almak için nereye başvurulur: Adına silah bulundurma ruhsatı veya taşıma ruhsatı düzenlenmiş olan kişiler mermi almak istedikleri zaman bir dilekçe ile Emniyet Müdürlüğüne/Jandarma Komutanlığına başvururlar. Dilekçe örneğini sitemizde bulabilirsiniz.

Ruhsatını polisten almış olanlar Emniyet Müdürlüğüne, jandarmadan almış olanlar ise Jandarma Komutanlığına müracaat ederler. Şahısların müracaatına istinaden ruhsat sahiplerine bir şifre verilir. Bu şifreye istinaden, mermi satmaya yetkili ruhsatlı bayilerden mermi temin edilir. Şifre verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe tekrar mermi talebinde bulunulamaz.

SONUÇ: Silah bulundurma ruhsatı ya da taşıma ruhsatı olan şahıslar ruhsatlarında kayıtlı silahları için yıllık mermi istihkaklarını almak istediklerinde bir dilekçe ile kolluk kuvvetine müracaat ederler (ruhsatını polisten almış olanlar Emniyet Müdürlüğüne, jandarmadan almış olanlar ise Jandarma Komutanlığına müracaat ederler.)

Müracaata istinaden kişilere mermi satın alabilmesi için bir şifre verilir ve şahıslar bu şifre ile mermi satmak için ruhsat ve izin belgesi bulunan bayilerden mermi satın alabilir. Şifre verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe tekrar mermi talebinde bulunulamaz.  


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı