dimg/yazi/22000269973030831240IMG_20210113_171906.jpg

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021.

Yivsiz av tüfeği nedir? Bu tüfekler için ruhsat gerekir mi? Kimler yivsiz av tüfeği ruhsatı alamaz? Bu soruların cevabına geçmeden önce yivsiz av tüfeğinin tanımına bakıp ilgili mevzuatı inceleyelim.

Yivsiz av tüfeği nedir: 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yivsiz av tüfeği; "Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler" şeklinde tanımlanmıştır.

Yivsiz av tüfekleri ruhsata tabi midir: Yivsiz av tüfekleri 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile bu Kanun’a istinaden çıkarılan 2521 sayılı Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılır. Dolayısıyla yivsiz av tüfekleri ruhsata tabidir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için gerekli şartlar nelerdir: Yivsiz av tüfeklerinin 2521 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ruhsatlandırılması gerektiğini belirtmiştik. Peki yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Ya da kimler yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilir?

Bu soruların cevabı için 2521 Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekiyor. Buna göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- Şahsın durumu 2521 Sayılı Yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen engel hallere girmeyecek (14.maddedeki engel haller aşağıda belirtilecektir),

- 18 yaşını doldurmuş olacak,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayacak,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayacak.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almaya engel haller (14.Madde):

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere ruhsat verilmez.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

c) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak için nereye başvurulur: 18 yaşını bitiren ve yukarıda belirtilen şartlara haiz şahıslar 2521 sayılı Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik gereğince istenen belgeleri hazırlayarak ikamet ettikleri mahallin kolluk kuvvetine müracaat ederler. Polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına başvurduktan sonra ruhsat almaya engel durumları olmayanlara yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Yivsiz av tüfeği ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu (Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından),

3) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge,

4) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi harç makbuzu (80,20 TL),

5) Biometrik fotoğraf.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi kaç yıl geçerlidir: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Kimler yivsiz av tüfeği ruhsatı alamaz: Yukarıda kimlerin yivsiz av tüfeği ruhsatı alabileceğini belirttik. Peki kimler yivsiz av tüfeği ruhsatı alamaz? 18 yaşını bitirmemiş olanlar, akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar, durumu 2521 sayılı Yönetmeliğin 14.maddesine girenler (14.madde yukarıda ayrıntılı olarak belirtildi), 6183 sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'nin üzerinde borcu bulunanlar yivsiz av tüfeği ruhsatı alamaz. 

SONUÇ: 18 yaşını bitirmemiş olanlar, akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar, durumu 2521 sayılı Yönetmeliğin 14.maddesine girenler (14.madde yukarıda ayrıntılı olarak belirtildi), 6183 sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'nin üzerinde borcu bulunanlar yivsiz av tüfeği ruhsatı alamaz.

Son Söz: Sorularınızı alt bölümde bulunan yorum kısmına ya da menü kısmının "İletişim" bölümünde açılacak sayfaya yazabilirsiniz.  

Ergün Kösem 2021-09-09 20:01:30

Şahin bey hırsızlık suçundan 2 yıldan fazla hapis cezası almadıysanız yivsiz tüfek ruhsatı alabilirsiniz. Tabi başkaca engel haliniz de yok ise.

Şahin başbuğ 2021-09-09 16:47:05

Benim yaşım 33 ,2007 de bir hırsızlık olayım oldu 2 ay hapis yattım o zamandan beri herhangi bir sapikalik durumum olmadı ,alabilme durumum varmı yivsiz av tüfeği

Ergün Kösem 2021-08-20 00:04:59

Dündar bey merhaba, resmi ikamet adresinize göre ruhsat verilir. Çünkü silahı o adreste bulunduracaksınız. Ama ruhsatı iş adresinize yönlendirebilirsiniz. Bunu müracaatınızı yaptığınız zaman ilgili kurum görevlisine söyleyin. Şu anda yargılaması devam eden dosya tüfek ruhsatı almanıza engel olmaz ancak eğer bu suçtan 2 yıldan fazla hapis cezası alırsanız tüfek ruhsatınız iptal olur.

Dündar Hikmet Erol 2021-08-19 22:55:25

İyi akşamlar 2 sorum olacaktı 1. Resmi İkamet adresimde oturmuyorum tüfek ruhsatı iş adresime gelebilir mi vergi mükellefiyim iş adresine gelmesini nasıl sağlayabilirim 2. 2014 yılında beraat ettiğim ağır ceza mahkemesindeki dosyam 2019 yılında tekrar açıldı ve yargılama devam ediyor resmi evrakta sahtecilik suçu tüfek ruhsatı almama engel midir

Ergün Kösem 2021-03-30 10:30:46

Musa bey merhaba, öncelikle geçmiş olsun, inşallah sağlığınıza kavuşursunuz. Neticede sağlık her şeyden önce gelir. Sorunuza gelince, yivsiz tüfek ruhsatı için aile hekimliğinden alınacak "yivsiz tüfek taşımasında veya bulundurmasında sakınca yoktur" raporu yeterlidir. Eğer aile hekimi böyle bir rapor verirse yivsiz tüfek ruhsatı alabilirsiniz. Tabi diğer şartların da tutması kaydıyla. Durumunuz tamamen doktorun rapor verip vermemesi ile ilgili. Şunu da hatırlatayım, sizin durumunuzdaki insanlar MAK kararı gereğince tekerlekli sandalyede av yapabiliyor. Yani Merkez Av Komisyonu bu yönde karar aldı. Hekimle görüşürken bunu hatırlatabilirsiniz.

Musa şahin 2021-03-29 22:13:53

48 yaşındayım askerden sonra geçirdiğim kaza sonrası omirilik zedelenmesi sonuçu göbekten aşığısı felçli yani tekerlekli sandalyedeyim av tüfeği alabilirmiyim

Ergün Kösem 2021-02-23 11:28:09

Yusuf bey merhaba, tüfek ruhsatı için aile hekimliğinden ya da sağlık ocağından alacağınız rapor yeterlidir. Sorunuzun cevabını doktor verebilir. Çünkü emniyet ya da jandarma ruhsat birimi sizin rapor alıp alamadığınıza bakar. Doktor olumlu rapor vermişse emniyet ya da jandarma birimi bunu irdelemez. Yani kısacası, bunu rapor alacağınız aile hekimine sormanızda yarar var. Saygılarımla.

Yusuf 2021-02-23 00:52:39

Merhaba. Ben Dikkat eksikliği ilacı kullandım geçmişte. Ve şimdi yine yazdırmak istiyorum problem olur mu sağlık raporunda? Kırmızı reçeteli ritalin isminde bir ilaç.

Ergün Kösem 2021-01-21 19:41:53

Ömer bey merhaba, davanız devam ediyorsa yani daha karar verilmediyse başka engel halinizin olmaması kaydıyla yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilirsiniz. Ancak dava sonucunda 2521 sayılı yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen durumlara düşerseniz ruhsatınız iptal edilir. Yivsiz tüfek ruhsatlarında devam eden davalar dikkate alınmaz, kesinleşmiş kararlara bakılır. Tabanca ruhsatları farklıdır. Devam eden davalar tabanca ruhsatlarını etkiler.

Ömer 2021-01-21 01:04:33

Selamlar herhangi bir sabıkam olmamasına rağmen sadece vergi mahkemesinde devam eden ceza davasından dolayı alamıyorum. Sahada uzun sürecek bir dava ne tavsiye edersiniz, bir kolayı varmıdır. Teşekkür ederim

Ömer 2021-01-21 01:04:23

Selamlar herhangi bir sabıkam olmamasına rağmen sadece vergi mahkemesinde devam eden ceza davasından dolayı alamıyorum. Sahada uzun sürecek bir dava ne tavsiye edersiniz, bir kolayı varmıdır. Teşekkür ederim

Ergün Kösem 2020-10-31 17:08:56

Sait bey merhaba, eğer bu olaydan dolayı mahkemeden ceza aldıysanız (hapis cezası veya para cezası) yönetmeliğin 14.maddesi (c) bendine istinaden ruhsat alamazsınız.

sait tapşık 2020-10-31 12:25:38

mrb 2005 yilinda düğünde silah sıktım o esnada polis ekiplerince yakalandim 2000 yilinda ,taşima bulundurma yivsiz tüfek ruhasti almiştim yenileme yapmadim bu suçtan dolayi ruhsatımı yenileyebilirmiyim acaba yoksa ruhsatim iptalmı olmuş

Mustafa Ersöz 2020-07-28 14:43:39

Benuzun zamandır avcılık yapıyorum sabukalarım nedeniyle ruhsatlı birtüfeyim olmadı yasaları inceliyorum da bir suç işlendiği de cezasını çekmiş bitirmiş olsada ölünceyedek cezalı olduğunu biliyormuydunuz yasalar içerisinde avcılık yapmanı ortaban kaldıran yine yasalar sucişlemeye zorlayan yasalar kısacas kaçak avcuyoktur olması için zorlayan kanundaki yasalardır banaruhsat verilse bende vergimi versem sucişlememişolurumdorumu eve bendiyorumki kaçak avciyoktur kaçak ava teşrik vardır


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı