dimg/yazi/25425310482244728430Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 03 Eylül 2021.

Havalı silah nedir? Havalı silah taşımak yasak mıdır? Havalı silah taşımak için ruhsat gerekir mi? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabileceksiniz.

Silah nedir: 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte silah; uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümü olarak tanımlanmıştır.

Ateşli silah nedir: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte ateşli silah; mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silah olarak tanımlanmıştır.

Yivli tabanca ve tüfekler ruhsata tabi midir: Yukarıda bahsedildiği gibi yivli-setli silahlar 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe istinaden ruhsata tabi silahlardır. Yani yivli-setli tabancalar ve tüfeklerin bulundurulması ve taşınması 6136 Sayılı Kanun'a göre alınacak ruhsat ile mümkündür. 

Yivsiz av tüfekleri için ruhsat gerekir mi: Bu sorunun cevabı için yivsiz av tüfeğinin tanımına bakalım. 2521 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yivsiz av tüfeği; avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfek olarak tanımlanmıştır. 2521 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre yivsiz av tüfekleri de ruhsata tabidir. Yani yivsiz av tüfeklerinin bulundurulması ve taşınması da ruhsat ile mümkündür.

Kuru sıkı silahlar ruhsata tabi midir: Halk arasında kuru sıkı olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar için ruhsat gerekir mi, gerekir ise hangi Kanun'a göre ruhsatlandırılır? Bu soruların cevabı için ses ve gaz fişeği atabilen silahın tanımını inceleyelim. 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmelikte ses ve gaz fişeği atabilen silah; bu Yönetmelik kapsamında özellikleri belirlenen ses ve gaz fişeği atabilen, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfında olmayan; mermi çekirdeği, saçma veya katı cisim ihtiva eden özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak şekilde imal edilmiş, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silahlar olarak tanımlanmıştır. 

5729 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre kuru sıkı silahın satın alma işlemini gerçekleştiren kişi fatura tarihinden itibaren bir aylık bildirim süresi içerisinde, fatura ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimine müracaat eder. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silah için Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir.

Buraya kadar yazdıklarımızı toparlayacak olursak; yivli-setli tabanca ve tüfekler 6136 Sayılı Kanun'a göre ruhsata tabidir. Yivsiz-setsiz av tüfekleri de 2521 Sayılı Kanun'a göre ruhsata tabidir. Kuru sıkı tabir edilen silahlar için de Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir. 

Havalı silah nedir: Havanın sıkıştırılmasından elde edilen güç ile saçma (pellet) atan silahlara havalı silah denir.

Havalı silahlar da ruhsata tabi midir: Gerek 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun, gerekse 2521 sayılı Kanun'u incelediğimizde, havalı silahların satışı, edinimi, bulundurulması, taşınması ve kullanımının ruhsata tabi olmadığını söyleyebiliriz. Her ne kadar ruhsata tabi olmasa da 18 yaşını doldurmayanlara havalı silahın satışı yapılamaz, havalı tüfek ve tabancalar avda ve yerleşim yerlerinde kullanılamaz.

SONUÇ: Havalı silahlar, faturası ile birlikte, kılıf veya çantası içerisinde araçların bagajında nakledilebilir veya taşınabilir. Nakil işlemini bu şekilde yapmayanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43.maddesine istinaden para cezası uygulanır.  

2020-03-30 15:31:10

Bilgiler için teşekkürler.

2020-03-19 22:42:47

Sitede yok yok maşallah. Emeğiniz ve bilgileriniz için teşekkürler.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı